آقای دکتر علینقی مشایخی

Dr. Alinaghi Mashayekhi

استاد دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182654)

9
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی