آقای احمد صادقیه

Ahmad Sadeghieh

دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182827)

89
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی