آقای دکتر محمدمهدی خبیری

Dr. MohammadMehdi Khabiri

عضو هیات علمی دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (9543)

125
45

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی