آقای پروفسور فریدون مقدس نژاد

Prof. Fereidoon Moghadas Nejad

Amirkabir University of Technology

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176690)

197
23
10
19
10
166

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

تالیفات

 • کتاب Automation and Computational Intelligence for Road Maintenance and Management: Advances and Applications (WILEY) - 2022 - انگلیسی
 • کتاب Applications of Viscoelasticity: Bituminous Materials Characterization and Modeling (Elsevier) - 2021 - انگلیسی
 • کتاب کتاب جامع روسازي آسفالتي (دانشگاه صنعتی امیر کبیر) - 1400 - فارسی
 • کتاب اصول فنی و کاربردی اجرای دال خط (اسلب ترک) در راه آهن (انجمن حمل ونقل ریلی) - 1399 - فارسی
 • کتاب Computational intelligence for modeling of pavement surface characteristics (ELSEVIER, Butterworth-Heinemann) - 1399 - انگلیسی
 • کتاب Computational intelligence for modeling of asphalt pavement surface distress (ELSEVIER, Butterworth-Heinemann) - 1399 - انگلیسی
 • کتاب روسازی بتنی فرودگاه- بخش اول: مصالح، ساخت و اجرا (انجمن علمی بتن ایران) - 1398 - فارسی
 • کتاب روسازي بتني (مصالح، طراحي، اجرا و نگهداري) (دانشگاه صنعتی امیر کبیر) - 1396 - فارسی
 • کتاب Meta heuristics and Optimization in Civil Engineering (Springer Nature) - 1395 - انگلیسی
 • کتاب تحليلي هزينه هاي چرخه عمر در مهندسي راه آهن از ديدگاه مديريت نگهداري و تعمير (مرکز تحقیقات و آموزش راه آهن) - 1394 - فارسی
 • کتاب رياضيات پيشرفته و کاربرد آن در مهندسي روسازي (دانشگاه صنعتی امیر کبیر) - 1394 - فارسی
 • کتاب مديريت ماشبن هاي راه سازي (انتشارات متفکران) - 1393 - فارسی
 • کتاب طراحي مسير راه با کمک رايانه (دانشگاه ایلام) - 1392 - فارسی
 • کتاب Fuzzy Controllers- Recent Advances in Theory and Applications (Intech) - 1391 - انگلیسی
 • کتاب Metaheuristics in Water, Geotechnical and Transport Engineering (Elsevier Science & Technology) - 1391 - انگلیسی
 • کتاب چارچوب سيستم مديريت روسازي راهها در ايران (پژوهشکده حمل نقل) - 1387 - فارسی
 • کتاب کاربرد ژئوسنتتيک ها در روکش هاي آسفالتي جهت کنترل ترک هاي انعکاسي (پژوهشکده حمل و نقل) - 1386 - فارسی
 • کتاب مهندسي راه آهن (دانشگاه ایلام) - 1384 - فارسی
 • کتاب ضوابط طراحي و اجراي روسازي راه آهن بدون بالاست (پژوهشکده حمل و نقل) - 1383 - فارسی

جوایز و افتخارات

 • حضور در لیست پژوهشگران یک درصد برتر جهان توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بر اساس داده‌های مستخرج از دو پایگاه ESI و WOS
 • دریافت عنوان استاد نمونه کشور از سوی وزیر علوم تحقیقات و فن آوری
 • دریافت عنوان چهره برتر قیر و آسفالت ایران در یازدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر و آسفالت کشور - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
 • دریافت عنوان استاد برتر دانشگاه صنعتی امیر کبیر در حوزه کتاب لاتین
 • دریافت عنوان استاد برتر دانشگاه صنعتی امیر کبیر در حوزه مقالات
 • تجلیل به پاسداشت دلسوزی و تلاش در عرصه علمی،پژوهشی و حرفه ای راه و مهندسی حمل ونقل کشور در سیزدهمین همایش حمل و نقل و ترافیک مشهد
 • تقدیر توسط وزیر راه و شهرسازی در هفته حمل و نقل و راهداری به دلیل خدمات موثر در حوزه راهداری کشور
 • دریافت عنوان استاد راهنمای پروژه دکتری برتر دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 • دریافت جایزه دامان با عنوان پژوهشگر برتر وزارت راه و شهرسازی
 • دريافت عنوان پژوهشگر برتر حمل و نقل درسيزدهمين همایش بين المللي حمل ونقل ريلي

سایر موارد

 • Homepage: https://aut.ac.ir/cv/2338/Fereidoon-Moghadas-Nejad?slc_lang=en&&cv=2338&mod=scv​ Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=lS376t0AAAAJ&hl=en Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35272687900 ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Fereidoon_