ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای علی رسولی

Ali Rasouli

دانشیار مدیریت دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181006)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی علی رسولی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات علی رسولی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی الگوهای سینتیکی سولفیداسیون قطعات در دماهای بالاپنجمین کنگره ملی خوردگی ایران1376
2دریافت فایل PDF مقالهخوردگی قطعات فلزات در بدن انسانپنجمین کنگره ملی خوردگی ایران1376
3دریافت فایل PDF مقالهمطالعه مقطعی حضور بقایای تتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین در شیر پاستوریزه شهر تهران با روشHPLCپانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1387
4دریافت فایل PDF مقالهفراوانی تشخیص و تفریق زردی لاشه گاو به روش دیازو و لرجپانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1387
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی واکنش‏های فصل مشترک پودر هیدراید تیتانیم و مذاب آلومینیمنهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید1387
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی سینتیک خروج هیدروژن از پودر هیدراید تیتانیم (TiH2) در هوادومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید1388
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر اتمسفر محیط و سرعت حرارت دهی بر رفتار تجزیه حرارتی پودر هیدراید تیتانیم در هوادومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید1388
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سرعت حرارت‏دهی بر رفتار تجزیه حرارتی پودر هیدراید تیتانیم در هوادهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید1388
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی سینتیک واکنش پودر هیدراید تیتانیم با مذاب آلومینیمدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید1388
10دریافت فایل PDF مقالهرفتار مغناطیسی و الکتریکی نیمه هادیهای مغناطیسی (TM=Mn,Fe,Co) Zn1-x (TM)xOکنفرانس فیزیک ایران 13871387
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی اکسیداسیون پودر هیدراید تیتانیم (TiH2) به روش وزن سنجیسومین کنفرانس احتراق ایران1388
12دریافت فایل PDF مقالهتعیین ارتباط بین پارامترهای الاینده فیزیکی و شیمیایی در حوضه آبریز رودخانه سفید رود برمبنای روش تحلیل همبستگی کانونیکچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
13دریافت فایل PDF مقالهارتباط پارامترهای کیفی رودخانه کارون با پارامتر اکسیژن خواهی بیولوژیکی پنج روزه، به کمک شبکه عصبی پیش خور و آنالیز مولفه اصلیپنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
14دریافت فایل PDF مقالهانرژی جدیداولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آسیبپذیری آبخوان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیاییاولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
16دریافت فایل PDF مقالهارائه یک معادله جدید برای محاسبه ضریب بی مرکزی گازهای نجیبسومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین1392
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر بهره وری اعتبارات اعطا شده در بخش بنگاه های زود بازده باغات استان زنجانکنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
18دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی آلودگی ذرات معلق در هوای تهران جهت اعمال استراتژی‌‌های محدودیت ترافیک با استفاده از شبکه‌های عصبی پرسپترونسیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک1392
19دریافت فایل PDF مقالهنرم افزار تصمیم یار ژنتیک- عصبی مبتنی بر وب برای تخصیص بودجه در مدیریت روسازیسیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک1392
20دریافت فایل PDF مقالهPrediction of Pavement Condition and Maintenance andRehabilitation Action Using Artificial Neural Networkand Expert Systemسیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک1392
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی استفاده از صفحات کربن فعال و منیزیوم در طراحی پیل الکتروشیمیاییاولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
22دریافت فایل PDF مقالهکاربردمدلهای تقاضای معکوس تقریباایدهآل وicbs برای تقاضای لبنیات درایرانکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سبک معماری غرب درمعماری معاصرایران بررسی آثارمعماری دوره پهلوی اولاولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
24دریافت فایل PDF مقالهنقش احیا ومرمت کاروانسرای سنگی آهوان سمنان در توسعه گردشگری پایداراولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیرسبک رمانتیسم معماری غربی درمعماری معاصرایران)نمونه موردی: معماری دوره پهلویاولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
26دریافت فایل PDF مقالهتوسعه گردشگری پایدار با احیا و تغییر کاربری کاروانسراهای تاریخی ایران (نمونه موردی: کاروانسرای سنگی آهوان)کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر1393
27دریافت فایل PDF مقالهرویارویی معماری معاصر ایران با سبک معماری غرب- بررسی آثار معماری دوره پهلوی اولکنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر1393
28دریافت فایل PDF مقالهthe development of sustainable tourism revival and land - use change the inn with Iranکنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر1393
29دریافت فایل PDF مقالهIranian contemporary architectural confrontation with the architecture of the West architecture side effects of the first periodکنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر1393
30دریافت فایل PDF مقالهنقش کاروانسرا و جایگاه تاریخی آن در توسعه گردشگری پایدارنمونه موردی :کاروانسرای سنگی آهواناولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی1393
31دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سیستم تقاضای معکوس تقریباً ایدهآل و ICBS برای گوشت در ایرانکنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی1394
32دریافت فایل PDF مقالهمقایسه بهره وری گندمکاران در شرایط زراعی ابی ودیم در شهرستان هریسسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر بازیابی محصول خیار در شهرستان میانهاولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد1393
34دریافت فایل PDF مقالهروش کنترلی مناسب برای UPQC به منظور بهسازی جامع اغتشاشات مخل در کیفیت توان اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود1393
35دریافت فایل PDF مقالهمروری بر تولیدات پراکنده و بررسی قابلیت اطمینان آن درحوزه توزیع اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود1393
36دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی میان مدت قیمت برق در بازار رقابتی و روشی جدید برای کاهش قیمت برق در بازارسومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک1394
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت تخصیص نهادهها در تولید گندم شهرستان تبریزدومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
38دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تابع تقاضای محصولات دریایی در ایراندومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی1394
39دریافت فایل PDF مقالهنقش کارآفرینی در رشد اقتصاد و بهره وریاولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان1394
40دریافت فایل PDF مقالهبهبود پروفیل ولتاژ شبکه قدرت واقعی با حضور منابع تولید پراکنده و جبران سازی توان راکتیو شبکهنخستین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات1395
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی ظرفیت های موجود شبکه smart grid در شرکت برق منطقه ای زنجانسومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری1395
42دریافت فایل PDF مقالهمطالعات مدیریت مصرف انرژی در پست های انتقال و فوق توزیع و راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی داخل پست های انتقال و فوق توزیعاولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی1396
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عوامل مختلف بر مقرون به صرفه بودن یا نبودن استفاده ازCHPکنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی قرن 211396
44دریافت فایل PDF مقالهاثر سیاست های پولی بر قیمت طلا در ایراناولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت1395
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارآیی فنی تولید سیب زمینی در ایراناولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت1395
46دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تقاضای گوشت در ایران با استفاده از سیستم تقاضای NBRاولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت1395
47دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تقاضای محصولات منتخب باغی در ایران با استفاده از سیستم تقاضای معکوساولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت1395
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی مخارج کل واقعی محصولات منتخب باغی در ایراناولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت1395
49دریافت فایل PDF مقالهواکاوی عوامل شخصیتی بر رضایت شغلی کارکنان بانکهای شهرستان کوهدشتاولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت1396
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان حمایت دولت از تولید محصولات باغی در ایران: مطالعه موردی محصول سیب درختی شهرستان میانهاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
51دریافت فایل PDF مقالهکاربرد رهیافت ماتریس تحلیل سیاستی در ارزیابی اقتصادی تولید سیب درختی در شهرستان میانهاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی مزیت نسبی تولید سیب درختی در شهرستان میانه با استفاده از شاخص هزینه ی منابع داخلی، نسبت منفعت به هزینه و سودآوری خالص اجتماعیاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه توسعه مالی، تجارت خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامیاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
54دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ظرفیت های تجاری ایران و کشورهای آسیایی، با تاکید بر اثر دین مشترکاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی نحوه تخصیص نهاده ها در زراعت گندم آبی با استفاده از رهیافت تابع تولید در شهرستان تبریزاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
56دریافت فایل PDF مقالهتعیین ظرفیت بهینه واحد CHP و بویلر کمکی با توجه به توان شبکهکنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT1396
57دریافت فایل PDF مقالهرابطه هوش معنوی با گرایش به مصرف مواد در دانشجویاناولین همایش ملی آسیب های اجتماعی1396
58دریافت فایل PDF مقالهیک مدل بهینه سازی MINLP جهت تعیین ظرفیت بهینه واحد CHP و بویلر کمکی با توجه به توان الکتریکی و گرمای مورد نیاز بارهای شبکهاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم ومهندسی و فرهنگ ایرانی1397
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت آب مجازی استان آذربایجان شرقیسومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران1396
60دریافت فایل PDF مقالهبهبود پروفیل ولتاژ و فلوی انتقالی شبکه های توزیع درحضور منابع تولیدات پراکنده و تعیین اندازه بهینه آن با در نظر گرفتن کلیدزنی های مختلف با الگوریتم فاخته و ژنتیکسومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق1397
61دریافت فایل PDF مقالهنگاهی بر کاربرد آنتی بیوتیکها در مزارع دام طیور کشور احتمال بروز اثرات سوء آنها بر بهداشت عمومیشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات هیستو مورفولوژی هیدروکسی پرولین کلاژن تیپ در تاندون آشیل در خرگوششانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
63دریافت فایل PDF مقالهتعیین تاثیر تجویز توامان ایکوزاپنتاانوییک اسید آلن درونات بر تغییرات استخوانی ناشی از متیل پردنیزولون در موشهای صحراییشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
64دریافت فایل PDF مقالهفارماکو کینتیک فلورفنیکل متعاقب تزریق زیر جلدی در گوسالهشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
65دریافت فایل PDF مقالهدرمی کوکس: یک ترکیب جدید ضد کوکسیدیوز موثر ایمن با منشاء گیاهیشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
66دریافت فایل PDF مقالهنگاهی بر کاربرد آنتی بیوتیکها در مزارع دام طیور کشور احتمال بروز اثرات سوء آنها بر بهداشت عمومیشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
67دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی چند منظوره شبکه توزیع فعال و تعیین اندازه بهینه منابع تویلد پارکنده جهت بهبود پرفویل ولتاژدوازدهمین همایش بین المللی انرژی1397
68دریافت فایل PDF مقالهعملکرد دیوارهای برشی فولادی همراه با شکاف های مایل و سخت کنندهیازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران1398
69دریافت فایل PDF مقالهطراحی و شبیه سازی یک آنتن آرایه شکافی صفحه ای دولایه در باند Xچهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر1398
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی اعمال بارگذاری انفجار بر رفتار سازه های زیرزمینیششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری1398
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی مفهوم مهندسی ارزش در مدیریت جامع حوزه آبخیزچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
72دریافت فایل PDF مقالهحضور واحدهای نیروگاهی با در نظر گرفتن قید تامین امنیت در سیستم های تجدید ساختار یافتهاولین کنفرانس ملی بهینه سازی در انرژی های تجدیدپذیر1399
73دریافت فایل PDF مقالهکنترل و طراحی سیستم هوشمند ساختمان BMSششمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی1399

مقالات علی رسولی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بالینی اثرات کیتین و کیتوزان بر التیام زخمهای باز اندامهای حرکتی در اسبفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1380
2دریافت فایل PDF مقالهروند تغییرات بیوشیمیایی، هماتولوژی و پاتولوزیک در سندرم آسیت جوجه های گوشتی با تأکید بر نقش رادیکال های آزاد اکسیژنفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1386
3دریافت فایل PDF مقالههمسنگ زیستی دونوع بلوس کلوزانتل تولید شده با مواد اولیه مختلف در گوسفندفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1389
4دریافت فایل PDF مقالهفارماکوکینتیک فلورفنیکل در گوساله ها متعاقب یک تزریق زیرجلدیفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1390
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت مصرف داروهای ضد باکتریایی در گاوداری های شیری استان تهران (1384-1383)فصلنامه تحقیقات دامپزشکی1393
6دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثرات مهارکنند ههای منتخب آنزیم سیکلواکسیژناز بر پاسخدهی راههای هوایی به هیستامین و استیل کولین در خوکچههای هندی مبتلا به آلرژی تجربیفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1395
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت مصرف داروهای ضد باکتریایی در مرغداریهای گوشتی استان قمفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1396
8دریافت فایل PDF مقالهترکان خاتون سلغری و گسترش نفوذ مغولان در جنوب ایران (661-658 ه.ق)دوفصلنامه پژوهشنامه تمدن ایرانی1397
9دریافت فایل PDF مقالهمقایسه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و کمال گرایی در زنان پیمان شکن و عادیمطالعات روان شناختی1397
10دریافت فایل PDF مقالهنقش نگرانی، طرحواره های هیجانی و سیستم های مغزی-رفتاری (BIS- BAS) در پیش بینی باورهای وسواسیمطالعات روان شناختی1396
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت مصرف داروهای ضد باکتریایی در گاوداری های شیری استان قمفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1398
12دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سیستم های مغزی – رفتاری، اضطراب وجودی و عواطف مثبت و منفی میان نمونه های غیربالینی افراد دارای صفات شخصیتی خودشیفته و مرزی با افراد عادیفصلنامه روانشناسی بالینی1397
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 147 بار

نمودار تولید سالانه مقالات علی رسولی

تماس با علی رسولی


به اشتراک گذاری صفحه علی رسولی

پشتیبانی