آقای دکتر یوسف شفاهی

Dr. Yousef Shafahi

Sharif University of Technology

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176694)

37
2
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی