آقای دکتر امیررضا ممدوحی

Dr. Amir Reza Mamdoohi

دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176129)

75
77
3
4
3
6
63

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب تاثیر زلزله بر ظرفیت جاده‌های کشور (انتشارات مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی) - 1400 - فارسی
  • کتاب شبیه‌سازی کامپیوتری با Aimsun به همراه مثال‌های کاربردی (مهندسی ترافیک و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل) (انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر) - 1399 - فارسی
  • کتاب تحلیل تقاضای حمل‌ونقل (دانشگاه تربیت مدرس) - 1397 - فارسی
  • کتاب سیستم‌های فیزیکی سایبر حمل‌ونقل هوشمند و شهرهای هوشمند (انتشارات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) - 1396 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در سرپرست دانشکده مهندسي عمران و محیط زیست (1398-1398)
  • سابقه کار دانشگاهی در معاون آموزشی (1395-1398)
  • سابقه کار دانشگاهی در عضو شورای آموزشی دانشکده‌های فنی و مهندسی (1397-1398)
  • سابقه کار دانشگاهی در عضو شورای نظارت دانشکده مهندسي عمران و محیط زیست (1396-1398)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدير گروه مهندسي برنامه‌ریزی حمل‌ونقل (1392-1397)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدير گروه راه و ترابري و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل (1389-1392)