آقای دکتر مهدی چینی

Dr. Mahdi Chini

استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185403)

24
7
4
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی