آقای دکتر علیرضا باقری

Dr. Alireza Bagheri

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178321)

26
5
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی