بررسی خواص مقاومتی و دوام در برابر نفوذ یون کلرید بتن های توانمند سه جزیی حاوی سرباره ی کوره ی آهن گدازی و دوده ی سیلیسی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 426

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJCE-29-4_013

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

چکیده مقاله:

این نوشتار با هدف بررسی امکان ارتقاء خواص بتن های حاوی سرباره ی تولید داخل کشور از طریق کاربرد توام آن با دوده ی سیلیسی مخلوط سه جزیی انجام شده است. مخلوط های سه جزیی مورد مطالعه حاوی 15، 30 و 50 درصد سرباره به همراه 2/5، 5 و 7/5 درصد دوده ی سیلیسی بوده اند. علاوه بر خواص مقاومتی، خواص دوام مخلوط ها از طریق آزمایش تعیین مقاومت الکتریکی و ازمایش های تسریع شده ی تعیین مقاومت بتن در برابر نفوذ یون کلر شامل روش های RCPT,RCMT بررسی شده است. نتایج نشانگر این است که اثر استفاده ی توام از سرباره و دوده ی سیلیسی در بهبود روند کسب مقاومت مخلوط های دو جزیی حاوی سرباره ی محدود بوده است و بستگی به مقدار سرباره در مخلوط دارد. لیکن استفاده از مخلوط های سه جزیی باعث ارتقا قابل توجه دوام در تمام سنین می شود با استفاده از ترکیب مناسب سرباره و دوده ی سیلیسی دستیابی به خواص مناسب مقاومت و دوام در سن 28 روز و ارتقاء بسیار قابل توجه دوام دراز مدت امکان پذایر است.

نویسندگان

علیرضا باقری

استادیار دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

حامد زنگانه

کارشناسی ارشد دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

محمد مهدی معلمی

کارشناسی ارشد دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی