آقای دکتر منصور فخری

Dr. Mansor Fakhri

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (347255)

91
25
9

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی