مقایسه شاخص های استاتیکی و دینامیکی مقاومت در برابر تغییر شکل برای سنجش پتانسیل شیار شدگی مخلوط های آسفالتی گرم حاوی مصالح بازیافتی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 594

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TRJ-14-4_009

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

در این تحقیق تاثیر بازیافت دو ماده سرباره فولاد و تراشه آسفالتی درون مخلوط های آسفالتی گرم بر مقاومت شیار شدگی آنها ارزیابی شد. مجموعا نه تیپ مخلوط آسفالتی با درصدهای مختلفی از سرباره فولاد و تراشه آسفالتی ساخته شد و مقاومت شیار شدگی آن ها از طریق آزمایش های خزش استاتیکی، خزش دینامیکی و آزمایش جدید کیم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد اگرچه افزودن سرباره فولاد منجر به افزایش شاخ صهای مقاومت در برابر تغییر شکل می شود اما این افزایش به لحاظ آماری قابل توجه نیست. در نقطه مقابل ثابت شد که افزودن تراشه آسفالتی تاثیر قابل توجهی بر مقاوت شیار شدگی مخلوط اسفالتی دارد. افزودن همزمان 40% درشت دانه سرباره فولاد و 40% ریزدانه تراشه آسفالتی به مخلطو آسفالتی گرم به ترتیب 18/3، 36/2، 11/6 و 13/8 درصد به ترتیب شاخص های آزمایش های خزش استاتیکی در سطح 100kPa، خزش استاتیکی در سطح 150kPa، خزش دینامیکی و آزمایش کیم را بهبود بخشید و این مخلوط بهترین عملکرد شیار شدگی را در بین مخلوط های مورد مطالعه از خود نشان داد. بررسی های آماری نشان داد که آزمایش های خزش دینامیکی و آزمایش کیم تکرارپذیری بهتری نسبت به سایر آزمون ها دارند. همچنین نتایج رتبه بندی مخلوط ها و مدلسازی رگرسیون خطی نیز نشان دادند که آزمون خزش استاتیکی در سطح 100kPa برای ارزیابی مقاومت شیار شدگی مخلوط های مورد مطالعه مناسب نیست، ولی این رتبه بندی در سایر آزمون ها تا حد زیادی با یکدیگر مطابقت دارد و همبستگی مناسبی نیز بین نتایج آنها جود دارد.

نویسندگان

امین احمدی

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

منصور فخری

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

علیرضا عاملی

مربی، گروه مهندسی عمران، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، تهران، ایران