آقای دکتر علیرضا غنی زاده

Dr. Ali Reza Ghanizadeh

استاد دانشگاه صنعتی سیرجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178948)

62
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی