آقای دکتر حسن قاسم زاده

Dr. Hasan Ghasemzadeh

هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (210584)

72
12
3
3
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب ساختمانهای مدرن و انرژی تجدیدپذیر- شمع های حرارتی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی) - 1398 - فارسی
  • کتاب آشنایی با صنعت آهن و فولاد (لوح فکر) - 1392 - فارسی
  • کتاب تراوش در خاک اشباع و غیراشباع (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی) - 1389 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی