ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر سید صابر ناصرعلوی

Doctor saber naseralavi

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

Researcher ID: (114)

فارغ التحصیل دانشگاه
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات بین المللی خارج از کشور سید صابر ناصرعلوی

مقالات سید صابر ناصرعلوی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمقایسة تحلیل عملکرد راههای شریانی با روشهای راهنمای ظرفیت جاده ( HCM) و سازمان حمل ونقل فلوریدا (FDOT)هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران1385
2دریافت فایل PDF مقالهمیدان مدرن به عنوان گزینة جایگزین انواع تقاطعات متداولهفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران1385
3دریافت فایل PDF مقالهحذف حرکت گردش به چپ در تقاطع چراغدار با استفاده از دو میدان همسایههشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران1387
4دریافت فایل PDF مقالهمعیار های کنترل و تعیین میزان نا همواری در سطح روسازی ­ فرودگاههشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
5دریافت فایل PDF مقالهآینده مدیریت و کنترل ترافیک :معرفی شبکه اقتضائی بین خودرویینهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران 1388
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقاله مدلهای تغییر خط در شبیه سازی خرد ترافیکنهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران 1388
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کنترل شیب راهه بر جریان ترافیک در بخش بزرگراهی با استفاده از شبیه سازی:مطالعه موردی بخشی از بزرگراه آیت ا...صدرنهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران 1388
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ایمنی آزادراه با استفاده از شاخص های سرفاصله زمانی و زمان تا تصادفششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
9دریافت فایل PDF مقالهگزارش آماری از تصادفات ناشی از خستگی و خواب آلودگی رانندگان وسایل نقلیه با استفاده از گزارش پلیس در صحنه تصادفاولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن1390
10دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی عوامل موثر بر میزان خستگی و خواب آلودگی رانندگان وسایل نقلیه سنگین با استفاده از روش topsisاولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن1390
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربردهای شاخص زمان تا تصادف در تحلیل های مرتبط با ایمنیاولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن1390
12دریافت فایل PDF مقالهمطالعات ایمنی مبتنی بر تکنیک تداخل ترافیک: مرور ادبیاتاولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن1390
13دریافت فایل PDF مقالهمطالعات ایمنی ترافیک مبتنی بر شبیه سازی خرد ترافیک: مرور ادبیاتاولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن1390
14دریافت فایل PDF مقالهجایگاه شبیه سازی جریان ترافیک در سلامت شهری: ایمنی ترافیکدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران1390
15دریافت فایل PDF مقالهA GENERALIZED FORMULATION FOR TIME-TO COLLISION SAFETY INDICATOR AND ITS APPLICATIONیازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران1391
16دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی و کاربرد آن در مطالعات مدیریت ترافیک: مدل تعقیب خودرویازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران1391
17دریافت فایل PDF مقالهارائه برنامه های عملیاتی جهت کاهش تصادفات ناشی از خستگی و خواب آلودگینهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات سرفاصله زمانی در لحظه تغییر بانددوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک1391
19دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و مدل سازی سرفاصله زمانی ترکیبات مختلف زوج خودرو در شرایط ترافیک متراکم آزاد راهکنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران1392
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل سرفاصله زمانی انواع زوج خودرو در خطوط مختلف مسیرکنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران1392
21دریافت فایل PDF مقالهReduction of Freeway Accidents through Using of Intelligent Vehicular Networksکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
22دریافت فایل PDF مقالهExploring the VANETs (Vehicular Ad-hoc Networks) Impact on Traffic Conflictsچهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک1394
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان تأثیر تفکیک خودروهای سبک و سنگین بر شاخص های ایمنی جایگزین در شرایط تعقیب خودروچهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک1394
24دریافت فایل PDF مقالهApplying Adaptive Neuro Fuzzy Inference system and Regression Tree for Prediction Car Following Behavior Based on Instantaneous Reaction Timeپانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک1394
25دریافت فایل PDF مقالهEvaluation surrogate safety index and selecting the most appropriate index for In Vehicle Warning Systemپانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک1394
26دریافت فایل PDF مقالهمقایسه و بررسی انواع مدلهای تعقیب خودروپانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک1394
27دریافت فایل PDF مقالهنقش سیستم های مدیریت حمل ونقل هوشمند در پشتیبانی از لجستیک و زنجیره تامیندومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای1395
28دریافت فایل PDF مقالهFunctionality improvement of driverless cars using traffic data and artificial neural networksدومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای1395
29دریافت فایل PDF مقالهارایه مدل تعیین ریسک وقوع طوفان ماسه با استفاده از ابزار سیستم استنتاج فازی (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران1396
30دریافت فایل PDF مقالهمقایسه احتمال رخداد تصادف وسایل نقلیه با سرعت های مختلف در آزادراه با شاخص های ایمنی جایگزیندومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران1396
31دریافت فایل PDF مقالهلزوم ارتقای بهره وری در حمل ونقل جاده ای بار کشور با اصلاح روش های مدیریت عملکردی ناوگانشانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک1395
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه مدل های تعقیب خودروی محرک پاسخ و فاصله ایمنشانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک1395
33دریافت فایل PDF مقالهتعیین مسیر بهینه دوچرخه سواری با استفاده از رویکرد برنامه ریزی شبکه (مطالعه موردی مسیر پایانه بیهقی به دانشگاه صنعتی امیرکبیر)شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک1395
34دریافت فایل PDF مقالهانتخاب نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح بر اساس پارامترهای ترافیکی با روش AHPشانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک1395
35دریافت فایل PDF مقالهCar-following modeling with considering instantaneous reaction time: A Support vector regression methodologyشانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک1395
36دریافت فایل PDF مقالهارایه مفهوم ایمنی جدید مبتنی بر تغییرات فاصله بینابینی وسایل نقلیه نسبت به زمانهفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک1396
37دریافت فایل PDF مقالهبه کارگیری تحلیل تداخل ترافیک برای ارزیابی ایمنی راه با لحاظ کردن شدت تداخلهفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک1396
38دریافت فایل PDF مقالهارایه مدل نمره دهی ایمنی بخش های مختلف راه و تعیین نقاط حادثه خیز براساس تاریخچه تصادفات (مطالعه موردی: محور شیراز- سعادت شهر)اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری1396
39دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر نسبی عوامل سازه ای و محیطی بر عملکرد و پاسخ روسازی های انعطاف پذیر با داده های برنامه بلند مدت عملکرد روسازی (LTPP)اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری1396
40دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی نقاط نیازمند اصلاح با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره و ممیزی ایمنی راهاولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری1396
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی ایمنی معابر بدون استفاده از داده های تصادفات با کمک ناحیه تاثیر توقف در حرکت دو بعدی وسایل نقلیهکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدل های تغییر خط خودرو در آزادراه هاکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
43دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی رفتار تعقیب خودرو با ابزار شبکه عصبی مصنوعیششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی1398
44دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر ایجاد شهر هوشمند از دیدگاه حمل و نقل- مطالعه موردی( شهر شیراز)دومین کنفرانس علمی پژوهشی شهرسازی، عمران ، معماری و محیط زیست موناکو1399
45دریافت فایل PDF مقالهافزایش تاب آوری شریان های حیاتی با ارائه مدل بهینه مسیریابی و طرح هندسی راهاولین کنفرانس ملی تاب آوری شریان های حیاتی و زیرساخت های عمرانی1396

مقالات سید صابر ناصرعلوی در ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات سید صابر ناصرعلوی

ردیفنوع تالیفعنوانناشرسال نشرزبان
1کتابمهندسی زیرساخت‌های حمل‌ونقلجهاد دانشگاهی استان کرمان1393فارسی
2کتاباصول مهندسی ترافیکجهاد دانشگاهی استان کرمان1393فارسی
3کتابراهنمای تعیین ظرفیت حمل‌ونقل همگانی و کیفیت خدماتشهرداری تهران1397فارسی
4کتابهندبوک مهندسی ترافیکپژوهشگاه حمل‌ونقل پارسه1397فارسی

تحصیلات تخصصی سید صابر ناصرعلوی

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1مهندسی عمران- راه و ترابریدکتری تخصصی1386-1390
2مهندسی عمران- راه و ترابریکارشناسی ارشد1383-1385
3مهندسی عمرانکارشناسی1379-1383
تاریخ ایجاد رزومه: 7 مهر 1384 - تعداد مشاهده 38 بار

نمودار سالانه مقالات سید صابر ناصرعلوی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با سید صابر ناصرعلوی

آدرس ایمیل: saber_naseralavi@uk.ac.ir
شماره همراه: 09133400718
کشور: ایران استان: کرمان شهر: کرمان
آدرس: دانشگاه شهید باهنر کرمان

به اشتراک گذاری صفحه سید صابر ناصرعلوی

پشتیبانی