مقایسه احتمال رخداد تصادف وسایل نقلیه با سرعت های مختلف در آزادراه با شاخص های ایمنی جایگزین

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 587

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CCIVIL02_520

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

راهبردهای مدیریت سرعت مختلفی جهت بهبود کارایی جریان ترافیک می توان در نظر گرفت. با علم به اینکه دربازه های مختلف سرعت، ریسک خطر وسایل نقلیه چگونه تغییر می کند، می توان راهبردهای مدیریت سرعت را بر مبنایبهبود وضعیت ایمنی قرارداد. با استفاده از شاخص های ایمنی نظیر شاخص زمان تا تصادف امکان انجام تحلیل های بسیارمتنوع و در زمان بسیار کم فراهم می شود. انجام تحلیل های مشابه با استفاده از داده های تصادف، نیازمند صرف زمان بسیاربیشتری است. شاخص های ایمنی جایگزین تصادفات، می توانند موقعیت های با خطر تصادف را شناسایی کنند، این پژوهشبر بکارگیری این شاخص ها با هدف بررسی سطح ایمنی برای گروه های وسایل نقلیه به تفکیک سرعت حرکت، تمرکز دارد.برای تحقق این هدف، ابتدا داده های واقعی حرکت وسایل نقلیه پیش پردازش و سرعت وسایل نقلیه به گروه های 5 فوت برثانیه ای طبقه بندی شد و 10 گروه مختلف (گروه اول: بازه 0 تا 5 فوت بر ثانیه، گروه دوم: بازه 5 تا 10 فوت بر ثانیه و الیآخر)، تعریف گردید و برای هر گروه درصد لحظاتی که وسایل نقلیه در خطر بودند، بر اساس شاخص زمان تا تصادف کمتراز مقدار آستانه 3 ثانیه، مشخص گردید. نتیجه ای که به دست آمد از این قرار بود که وسایل نقلیه گروه اول که کمترینمقادیر سرعتی را به خود اختصاص داده بودند، دارای بیشتر سهم خطر تصادف بودند. نتیجه این مشاهدات را میتواناینگونه توضیح داد که با توجه شرایط داده ها، وسایل نقلیه ای که سرعت خود را کاهش می دهند، احتمالا به علت وجودخطری بوده که راننده، آن خطر را تشخیص داده است.

کلیدواژه ها:

ریسک تصادف ، سرعت ، شاخص های ایمنی جایگزین ، آزادراه

نویسندگان

سیدکمال الدین میرجعفریان

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

سیدصابر ناصرعلوی

استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان