آقای دکتر حسن خادمی زارع

Dr. Hasan Khademi Zare

عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185716)

94
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی