آقای دکتر حسن حسینی نسب

Dr. Hasan Hosseini Nasab

عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185715)

71
25
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی