آقای دکتر رضا توکلی مقدم

Dr. Reza Tavakoli Moghadam

استاد، دانشگاه تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176419)

239
123
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی