تعیین و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش در پارک های علم و فناوری

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 956

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TD-7-27_005

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1393

چکیده مقاله:

هدف از مطالعه حاضر تعیین و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت دانش در یک پارک علم و فناوری به عنوان اولین قدم در پیاده سازی فرایند مدیریت دانش در پارک های علم و فناوری است. در یک پارک علم و فناوری هدف اصلی، افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه نوآوری مبتنی بر دانش و رقابت سازنده میان موسسات دانش محور می باشد. بنابراین فرایند مدیریت و توسعه دانش به عنوان ابزاری مهم در خلق، توسعه و به اشتراک گذاری داش و پیوند دادن دانش و فناوری، به عنوان یکی از مهمترین فرایندهای مورد توجه، ارزیابی و پایش در پارک ها در نظر گرفته می شود. در این راستا 31 عامل فرعی در قالب هفت عامل اصلی نیروی انسانی، راهبرد، مدیریت، ارزیابی، فرهنگ سازمانی، فرایندها، فناوری اطلاعات که همان عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش در یک پارک علم و فناوری می باشند، بر اساس مطالعات مرتبط شناسایی شده است و به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده از نظرات خبرگان و متخصصین وزن دهی شده است. بر این اساس اولویت عوامل اصلی موثر بر موفقیت مدیریت دانش به صورت نیروی انسانی، راهبرد، مدیریت، فرهنگ سازمانی، فرایندها، ارزیابی و فناوری اطلاعات تعیین شده است. با توجه به تعداد زیاد عوامل فرعی موثر، از بین عوامل فرعی موثر بر هر عامل اصلی 2 عامل فرعی با بالاترین اولویت تاثیر بر مدیریت دانش انتخاب شده است. در نهایت مدل مذکور برای ارزیابی 9 مرکز رشد فناوری وابسته به پارک علم و فناوری یزد مورد استفاده قرار گرفته شده است.

کلیدواژه ها:

مدیریت دانش ، پارک علم و فناوری ، فرایند تحلیل سلسله مراتبی

نویسندگان

نسیبه سالاری

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

داریوش پورسراجیان

عضو هیئت علمی گروه مدیریت موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)

محمدصالح اولیا

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد

شهرام شکوهی

معاون فناوری پارک علم و فناوری یزد