آقای دکتر مرتضی خاکزار بفروئی

Dr. Morteza Khakzar

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

فرد مهم علمی - Researcher ID: (476963)

28
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی