مدل پویا تاثیر دانش مشتری بر شاخصهای عملکرد شرکت در شرکتهای فن آوری اطلاعات با بهره گیری از تیوری داده بنیاد

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 326

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC15_176

تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

هدف این مقاله بررسی تاثیر دانش مشتری بر سنجه های عملکرد صنعت فن آوری اطلاعات می باشد. در این راستا ابتدا شاخص های مورد نظر شرکت متغیرهای مربوطه می بایست شناسایی روابط مابین متغیرها استخراج گردد. بدین منظور در ابتدا با بررسی ادبیات موضوع سپس مصاحبه با خبرگان صنعت با استفاده از تیوری داده بنیاد متغیرها روابط مابین آنها مشخص می گردد با بهره بردن از پویایی سیستم مدل براساس نمودار علی حلقه ای ترسیم می گردد. در این تحقیق نشان داده می شود دانش مشتری بر توان مالی با واسطه اثر گذار بوده همچنین بر متغیرهای عملکردی زمان ایده تا محصول، دانش فنی، وفاداری مشتری، تعداد مشتریان نیز اثر مثبت دارد.

نویسندگان

دانیال بیدگلی

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد

محمدصالح اولیاء

استاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد

محمدتقی عیسایی

دانشیار، دانشکده مدیریت اقتصاد، دانشگاه شریف، تهران

محمدحسین ابویی

استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد