تعیین و اولویت بندی موانع به اشتراک گذاری دانش در دانشگا هها و مراکز آموزش عالی مطالعه موردی مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع)

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 879

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TD-9-34_005

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1393

چکیده مقاله:

هدف از مطالعه حاضر بررسی و شناسایی موانع به اشتراک گذاری دانش در یک مؤسسه آموزش عالی به عنوان یکی از قدم های اساسی در پیاده سازی فرایند مدیریت دانش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی می باشد. از یک سو، آموزش عالی محور توسعه و تحول در جوامع مختلف و کانون اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده کشور بوده و بنابراین تحقق مدیریت دانش، در این حوزه از الزامات اساسی و ابزار قدرتمند توسعه جامعه دانش محور به عنوان یکی از ارکان چشم انداز کلان کشور محسوب میگردد. از سوی دیگر، با تغییر شعار دانش قدرت است ، به شعار اشتراک گذاری دانش قدرت است، اشتراک گذاری دانش و توسعه آن در سازمان و همچنین در بین سازما نها و سیستم های گوناگون به فرایند محوری و جهت گیری اصلی سازما نها در مدیریت دانش تبدیل شده است. لذا ایجاد یک دید جامع در خصوص چالش ها و موانع به اشتراک گذاری و شناخت مناسب از تسهیل کننده های آن در دانشگا هها و مراکز آموزش عالی به عنوان پیش نیازی در رسیدن به اهداف مدیریت دانش در حوزه آموزش عالی کشور مد نظر ضروری می نماید. در این راستا این مقاله با شناسایی 29 عامل کلیدی مؤثر در فرایند به اشتراک گذاری دانش در سازمان ها و دسته بندی آنها در قالب 5 حوزه منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، ساختار، سیستم و فناوری و راهبردهای رهبری، به عنوان نمونه صحت روابط بین عوامل اصلی و وزن (اولویت)هر یک از عوامل مذکور در حوزه های 5 گانه را در مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد ارائه نموده است.

کلیدواژه ها:

دانش ، مدیریت دانش ، به اشتراک گذاری دانش ، تسهیم دانش ، موانع به اشتراک گذاری دانش ، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

نویسندگان

داریوش پورسراجیان

عضو هیات علمی گروه مدیریت موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)

محمدصالح اولیاء

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد

مژگان سلطانی علی آبادی

کارشناسی مدیریت صنعتی موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)