آقای دکتر محمدتقی عیسائی

Dr. MohammadTaghi Isaai

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (218434)

27
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی