آقای دکتر رسول نورالسناء

Dr. Rasool Nooralsana

دانشگاه علم و صنعت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176466)

77
11
8
74
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی