مجله ترویجی گیاهان دانه روغنی

Oilseed plants

استفاده از گیاهان روغنی جهت تغذیه انسان و دام، در کنار مصارف صنعتی آنها به طور فزاینده ای در حال افزایش است. خوشبختانه بسیاری از گیاهان روغنی دارای سازگاری نسبتا خوبی با شرایط اقلیمی کشور بوده، توانسته اند در نظام های زراعی کشور جای خود را گرفته، علاوه بر افزایش تولید غلات، نقش موثری در پایداری تولید ایفا نمایند. بدیهی است انتشار یافته های حاصل از فعالیت های تحقیقاتی می تواند گام موثری در ترویج این یافته ها در میان بهره برداران و ارتقای سطح علمی محققان و کارشناسان بوده، در افزایش تولید این گیاهان و نیل به خودکفایی در تولید روغن موثر واقع گردد.

در همین راستا، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان مجوز نشریه ای ترویجی از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با عنوان « گیاهان دانه روغنی » اخذ نموده است. در این ارتباط از اساتید، محققان، کارشناسان و دانشجویان محترم درخواست می شود که مقالات علمی فارسی خود را با رویکرد علمی - پژوهشی در موضوعات تحت پوشش مجله شامل ژنتیک و اصلاح گیاهان، بیوتکنولوژی، فیزیولوژی، تنش های محیطی، اکولوژی، به زراعی، گیاهپزشکی، آبیاری، تغذیه، مکانیزاسیون، اقتصاد و موضوعات مرتبط با پس از برداشت گیاهان روغنی به دفتر پژوهشنامه ارسال نمایند.

حوزه انتشار مقالات:

کاشت، داشت برداشت و پس از برداشت گیاهان روغنی( کلزا، سویا، آفتابگردان، گلرنگ، کنجد ، بادام زمینی و......)

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات