Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 718
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 755
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 293
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 19
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1واکنش لاین های پیشرفته و امید بخش گندم نسبت به عامل بلایت فوزاریومی سنبله Fusariumm graminearum در شرایط مزرعه
فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی1393
2استفاده از الگوی دو مرحله ای برای توصیف تسهیم ماده خشک بین برگ و ساقه ارقام سویا (Glycine max L.)
فصلنامه علوم زراعی ایران1395
3ارزیابی ترکیب پذیری لاینهای ذرت استخراجی از ژرم پلاسم سیمیت در تلاقی با لاین های مناطق معتدله
فصلنامه علوم زراعی ایران1393
4ارزیابی عملکرد دانه دو رگ های امید بخش ذرت در آزمایشات چند منطقه ای
فصلنامه علوم زراعی ایران1392
5تعیین آستانه تحمل به شوری در دو رقم کلزا (Brassica napus L.)

فصلنامه علوم زراعی ایران1390
6ارزیابی روابط آلومتریک سطح برگ و صفات رویشی در ارقام گندم نان و دوروم
فصلنامه علوم زراعی ایران1390
7اثرات دگرآسیبی کهور پاکستانی بر بهبود صفات رویشی بذرهای مغیر ( Acacia oerfota (Forssk.) Schweinf) و گبر (Acacia tortilis (Forssk) Hayne) در شرایط آزمایشگاهی
مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل1401
8پی جویی مقاومت علف های هرز به علف کش ها در برخی استان های کشور
فصلنامه علوم محیطی1383
9بررسی اثر محلولپاشی نیتروژن و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد کلزا رقم آپشن۵۰۰ درگلستان

نشریه پژوهش های خاک1389
10روابط بین اجزای عملکرد و تاثیر آن بر عملکرد دانه گندم در شرایط تنش خشکی
اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1395
11جریان انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی در مزارع ذرت دانه ای (شهرستان گرگان)
مجله تولید گیاهان زراعی1392
12خلا عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی و علفهای هرز در گندم: مطالعه موردی استان گلستان- بندر گز
مجله تولید گیاهان زراعی1393
13بررسی بیماری زایی قارچ عامل پیچیدگی سنبله Dilophospora alopecuri در تعامل با نماتود گال دانه گندم Anguina tritici
دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1401
14تاثیر سیستم های کودی شیمیایی، آلی، زیستی و تلفیقی بر حاصلخیزی خاک و وضعیت تغذیه ای کلزا (Brassica napus L.) نشائی
فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1400
15غربال ژرم پلاسم گندم نان و شناسایی منابع ژنتیکی مقاوم به زنگ قهوه ای
فصلنامه تحقیقات غلات1400
16بررسی میزان الئوروپین در برگ رقمهای مختلف گیاه Olea europaea L. در استان گلستان
مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی1393
17مطالعه برخی از صفات کیفی، ترکیبات فنولی و ظرفیت آنتی اکسیدانی روغن و میوه در ژنوتیپ های برگزیده در گیاه Olea europaea L. در استان گلستان
مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی1394
18اثرات همزیستی میکوریزا بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی سسبانیا درتنش کم آبی
فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)1394
19مطالعه روابط میان عملکرد و برخی از صفات زراعی لاین های خالص سویا با استفاده از تجزیه علیت
فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)1394
20ارزیابی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گندم نان (Triticum aestivum L.) نسبت به تاریخ کاشت به موقع و دیرهنگام..

فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)1396
21برآورد حجم فرسایش آبکندی با استفاده از ویژگی های مورفومتریک و خاک در آبکندهای استان گلستان
فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1389
22تاثیر نوع پوشش گیاهی بر رواناب و رسوب و مواد غذایی خاک اراضی شیب دار مراوه تپه

فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1393
23بررسی تاثیر شدت اشعه UV-C بر میزان پوسیدگی و خصوصیات کیفی میوه پرتقال رقم تامسون
دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1400
24بررسی تولید علوفه چندگونه مرتعی در مراتع ییلاقی رامیان (استان گلستان)
ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1400
25بررسی تولید بذر چندگونه مرتعی در مراتع ییلاقی رامیان (استان گلستان)
ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1400
26مقاومت علف های هرز باریک برگ مشکل ساز در مزارع گندم کشور به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل
فصلنامه علوم محیطی1388
27مقایسه نظام های تناوب زراعی مبتنی بر گندم در منطقه گنبدکاووس
فصلنامه تحقیقات غلات1392
28بررسی ساختار جمعیت و تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های جو با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP
فصلنامه تحقیقات غلات1393
29ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ های مختلف جو در مرحله جوانه زنی
مجله تحقیقات بذر1392
30مدل سازی واکنش سبز شدن ارقام گندم به دما در شرایط مزرعه
مجله تحقیقات بذر1393

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

ردیفعنوان طرحسال نشر
1نشریه پروار بندی گوسفند1367
2گزارش سومین سمینار بین المللی ورتیسیلیوز در شهرباری کشور ایتالیا ‮‭25‬ ‮‭28‬ آگوست ‮‭1981‬
3گزارش پژوهشی سال ‮‭1366‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و گنبد1367
4وضعیت جهانی پنبه ، الیاف مصنوعی ومنسوجات در دوره بهره برداری ‮‭81/1980‬و‮‭1981/82‬1361
5قطعنامه دومین گردهمایی سالانه پنبه ‮‭27 -22‬خرداد ‮‭1361‬1361
6گزارش پژوهشی بخش تحقیقات جنگلها و مراتع گرگان و گنبد سال ‮‭1367‬1367
7نظام کشت پیشنهادی منطقه گرگان و گنبد1362
8گزارش نهایی طرح بررسی تاثیر رعایت اصول به زراعی در افزایش عملکرد محصول پنبه در منطقه گرگان
9راهنمای زراعت ذرت1365
10نتایج جامع تحقیقات هورمون پیکس در تحقیقات به زراعی پنبه در ایستگاه تحقیقاتی هاشم آباد سال ‮‭1366‬1366
11نتایج حاصله از تحقیقات به نژادی و به زراعی پنبه ایستگاه تحقیقاتی هاشم آباد ‮‭1366‬1366
12بررسیهای طرحهای تحقیقاتی حبوبات در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و هاشم آباد سال زراعی ‮‭68‬ ‮‭1367‬1369
13برآورد جریان ترجیحی به طرف زهکش زیرزمینی بوسیله ردیابها1372
14گزارش بازدید از کشور جمهوری ترکمنستان1372
15گزارش پژوهشی بخش تحقیقات خاک وآب مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان وگنبد1374
16گزارش نهایی مقایسه عملکرد محصول توام با بررسی فصل کاشت یونجه های یکساله بومی و بیگانه در منطقه گرگان و دشت1366
17گزارش پژوهشی بخش تحقیقات جنگل و مرتع سال ‮‭1368‬ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و گنبد1369
18گزارش نهایی بررسی اثرات پتاس بر روی خواص کمی و کیفی پنبه در منطقه گرگان1370
19گزارش پژوهشی پروژه دانه های روغنی در سال ‮‭1370‬1371
20گزارش پژوهشی پروژه حبوبات در منطقه گرگان و گنبد باقلا نخود ماش سال زراعی ‮‭70‬ ‮‭69‬1371
21گزارش نهایی طرح افزایش تولید پنبه گرگان و گنبد در سالهای ‮‭68‬ و ‮‭69‬ و ‮‭70‬ و ‮‭71‬
22گزارش پژوهشی پروژه دانه های روغنی در سال ‮‭1371‬1371
23گزارش نهایی منحنی های شوری و سدیم زدایی خاکهای شور و قلیا منطقه گرگان1372
24گزارش توجیهی بر دلایل ممنوعیت کشت برنج با استفاده از منابع آب زیرزمینی در منطقه گرگان و گنبد (شرق مازندران)1373
25نگرشی بر جایگاه گرگان و دشت در بخش کشاورزی1372
26گزارش نهایی بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته روی عملکرد نخودفرنگی رقم داوینا
27گزارش نهایی بررسی میزان تاثیر چند سم حشره کش علیه شته پنبه و جالیز ‭Aphis gossypii‬
28گزارش نهایی بررسی و مقایسه عملکرد ارقام نخود تیپ دسی1377
29آشنایی با مرکز آموزش کشاورزی شهید روحانی فر کرد کوی1373
30گزارش نهایی مطالعه اثر زمان ریپرزدن برروی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در منطقه آق قلا: مزرعه نمونه ارتش ‮‭1374 - 76‬1376

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

تاکنون 0 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

  تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

   آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

   نمودار انتشار سالانه مقالات

   همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

   شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
   بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تاکنون با 605 پژوهشگر از 75 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

   تعداد نویسندگان در رده های مختلف

   همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
   • 304 مقاله نویسنده اول
   • 246 مقاله نویسنده دوم
   • 265 مقاله نویسنده سوم
   • 163 مقاله نویسنده چهارم
   توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

   منابع آمار

   پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,400,220 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

   همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

   دقت تحلیلها

   سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

   سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
   پشتیبانی