آقای دکتر علی جعفری مفید آبادی

Dr. Ali Jafari Mofidabadi

دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (475323)

9
7
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی