آقای دکتر آیدین حمیدی

Dr. Aidin Hamidi

موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال کرج

فرد مهم علمی - Researcher ID: (301366)

91
51
52
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی