ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای آیدین حمیدی

Aydin Hamidi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (301366)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی آیدین حمیدی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی آیدین حمیدی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات آیدین حمیدی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر ضدعفونی آفت کش های مختلف بر برخی شاخص های جوانه زنی و بنیه بذر ذرت هیبرید سینگل کراس704 شده با آزمون سرعت خروج ریشه چه(ردیکل)سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
2دریافت فایل PDF مقالهتأثیر ضد عفونی بذر بر جوانهزنی و قابلیت انبارمانی بذر گلرنگدومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی1394
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مراحل سترون سازی و شاخه زایی گونه زالزالک برداشت شده در فصل زمستانهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر فرایند خشککردن به روش سیال سازی بر کیفیت و بنیه بذر سویاهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
5دریافت فایل PDF مقالهتعیین مناسبترین آزمو نقدرت بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در اندازه های متفاوت با ارزیابی روش های مختلف آزمون قدرت بذرهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر ضد عفونی بذر با قارچکش بر خصوصیات کیفی و قابلیت انبارمانی بذر گلرنگ در شرایط گلخانهسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر ضد عفونی بذر با قارچکش بر برخی خصوصیات کیفی و قابلیت انبارمانی بذر گلرنگ در شرایط آزمایشگاهسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آبیاری و مصرف مقادیر ازت حاکم بر گیاه مادری بر بنیه بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704 با استفاده از آزمون هدایت الکتریکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش آبیاری و مقادیر نیتروژن بر برخی خصوصیات کیفی بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در منطقه مغانسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی شاخص های بنیه بذر سویا و همبستگی آنها با استقرار گیاهچه در مزرعهسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تاریخ کاشت والد مادری B73 بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و قدرت گیاهچه بذر ذرت رقم KSC704 در کرجسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمون های سرما و پیری تسریع شده بر روی برخی صفات اینبرد لاین های والدینی ذرت سینگل کراس 704سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نیتروژن بر قوه نامیه، بنیه و برخی ویژگی های مرتبط با بذر سه رقم کلزا (Brassica napus L.)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر تنش خشکی گیاهان مادری سویا بر خصوصیات بذرهای حاصل در آزمونهای کیفیت بذردهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
15دریافت فایل PDF مقالهاثر باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) بر الگوی تسهیم ماده خشک بوته دورگ های دیررس ذرتدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم و ازتوباکتر کروکوکوم بر غده ریشه و گیاهان بذرهای سویا حاصل از تنش خشکیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر باکتریهای افزاینده رشد گیاه برخصوصیات گیاهان حاصل از بذرهای تنش خشکی سویادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر باکتری های افزاینده رشد گیاه بر خصوصیات بذرهای گیاهان حاصل از تنش کم آبی ارقام آفتابگرداندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر فنولوژی دورگ های دیررس ذرتنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
20دریافت فایل PDF مقالهکاربرد کودهای بیولوژیک به منظور بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی در زراعت سویانهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
21دریافت فایل PDF مقالهکاربرد کودهای زیستی (بیولوژیک)، راهبردی بوم شناختی برای مدیریت پایدار بوم نظام های زراعینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آزوسپیریلوم لیپوفروم بر ویژگی های بخش هوایی و زیرزمینی آفتابگردانیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
23دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تیمار ضد عفونی بذر علیه بیماری زنگ گلرنگ، بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی ویژگی های مورفولوژیک گیاه گلپر در سه منطقه زنجان، طارم و گچسر و تاثیر عناصر خاک این سه منطقه بر این گیاهاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1392
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر برخی تیمارها بر شکست خواب بذر توده بومی گلپر سه منطقه زنجان، طارم و گچسراولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1392
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر فرایند خشک کردن به روش سیال سازی بر یفیت و بنیه بذر سویااولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی1392
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان آلودگی توده های بذرهای گندم استان مرکزی به عامل بیماری سیاهک معمولی گندم Tilletia laevis به منظور یافتن مناطق پاک برای تولید بذرگندمدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
28دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تظاهرقارچ عامل بیماری سیاهک معمولی ذرت Ustilago maydis درارقام تجاری ذرتدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
29دریافت فایل PDF مقالهتاثیرباکتریهای افزاینده رشد PGPR برروندتجمع ماده خشک دورگ های دیررس ذرتدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخصهای جوانه زنی و برآورد ظهورگیاهچه درمزرعه برخی ارقام سویا با سطوح مختلف قابلیت جوانه زنی بوسیله آزمون جوانه زنی استاندارددوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی بنیه بذرلاین های ذرت سینگل کراس 704 با آزمون سرما و همبستگی آن باظهورگیاهچه درمزرعهدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
32دریافت فایل PDF مقالهاثر فرایند خشک کردن بذر سویا به روش سیال سازی بر روی شاخص های مرتبط با آزمون جوانه زنی استاندارددوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر زمان کاشت بربرخی خصوصیات جوانه زنی و بنیه گیاهچه ارقام مختلف کلزای پاییزه درآزمون جوانه زنی استانداردیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی بنیه بذرهای با اندازه و شکل های مختلف ذرت هیبرید سینگل کراس 704 با استفاده ازآزمون سرمایازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیرتنش خشکی درآزمایشگاه برویژگیهای بذرارقام تجاری تنش خشکی دیده سویا درمزرعهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
36دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قارچ و باکتریهای افزاینده رشد بربنیه بذوروارقام سویاGlycine max(L.) Merillیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آبیاری محدود برعملکرد دانه و کیفیت فیزیولوژیکی بذرارقام آزاد گرده افشان آفتابگردانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
38دریافت فایل PDF مقالهاثرکاشت تاخیری بربنیه بذرارقام کلزای (Brassica napus L.) بهاره با آزمون جوانه زنی استانداردیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
39دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش کم آبی بربنیه بذرهای ارقام سویاGlycin max (L.) Merilیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
40دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثرفرسودگی بذربرجوانه زنی و برخی مولفه های رشدگیاهچه پنبه درشرایط آزمایشگاهییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
41دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثرغلظت های مختلف عصاره میوه تاجریزی(Solanum nigrum L.) برقابلیت جوانه زنی و بنیه بذرذرت سینگل کراس 704 درآزمونهای جوانه زنی استانداردوبررسی بنیه بذرتحمیل مجموعه ای ازتنش هایازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
42دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثرغلظت های مختلف عصاره تاجریزی(Solanum nigrum L.) برقابلیت جوانه زنی و بنیه بذرذرت سینگل کراس 704 با آزمونهای بررسی بنیه بذرسرما وتحمیل مجموعه ای ازتنش هایازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرقابلیت جوانه زنی برظهور گیاهچه درمزرعه ارقام تجاری پنبهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
44دریافت فایل PDF مقالهاثر غلظتهای مختلف هالوپرایمینگ (NaCl) بر برخی خصوصیات کیفی بذرهای تولید شده تحت تنش کم آبیاری سویادومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
45دریافت فایل PDF مقالهآلودگی بذرهای تریتیکاله کشور به عوامل بیماریزای بذرزاد قارچی در راستای تدوین استاندارد ملی کشوردومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
46دریافت فایل PDF مقالهتظاهر قارچ های بذرزاد در طبقات الیت و گواهی شده بذر پنبه (Gossypium hirsutum) رقم ورامین در استان خراسان رضویدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
47دریافت فایل PDF مقالهتظاهر قارچ های بذرزاد بذر پنبه (Gossypium hirsutum) رقم ورامین در بذرهای مناطق مختلف تولید بذر استان خراسان رضویدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
48دریافت فایل PDF مقالهخسارت آفت انباری سوسک سرخرطومی گندم Sitophilus granaries بر جوانه زنی و استقرار یکنواخت بوته ها در مزرعه به منظور تدوین استاندارد ملی گندم کشوردومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان آلودگی بذر گندم کشور به عامل بیماری سیاهک آشکار گندم Ustilago nuda f.sp. Tritici در راستای تدوین استاندارد ملیدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
50دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عوامل قارچی بذرزاد بیماری سرسیاه گندم بر جوانه زنی بذر در راستای تدوین استاندارد ملی بذر کشوردومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی قارچ های بذرزاد پنبه (Gossypium hirsutum) در بذرهای دلینته و کرک دار رقم ورامین استان خراسان رضوی به منظور تدوین و بومی سازی استاندارد ملی بذر پنبهدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
52دریافت فایل PDF مقالهشناسائی آفات انباری بذور گندم و جو در انبارهای مناطق مرکزی ایراندومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی تمایز برخی ارقام جدید و رایج پنبه با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
54دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارآیی استفاد از تست تیوب و پتریدیش برای تعیین فشار اسمزی بذور برخی از ارقام گندم و جو در آزمون های جوانه زنی استاندارددومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
55دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدت زمان پرایمینگ با غلظت های مختلف جیبرلیک اسید بر ویژگی های کیفی بذر سویادومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
56دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ویژگی های مورفولوژیک و کیفیت بذر حاصل از گیاهان مادری سویا تحت تاثیر تنش کم آبی و تاریخ های مختلف کاشتدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر فرایند خشک کردن به روش سیال سازی بذر سویا بر روی قابلیت جوانه زنی و برخی شاخص های مرتبط با آزمون جوانه زنی استاندارددومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
58دریافت فایل PDF مقالهاثر غلظت های مختلف هالو پرایمینگ (NaCl و KNO3) بر روی جوانه زنی و شاخص های بنیه بذر های تولید شده سویا تحت تنش کم آبیاریدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر پارامترهای مرتبط با جوانه زنی بذر در فرآیند کرک گیری بذر پنبه رقم ساحل در استان گلستاندومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تیمار بیو- اوسموپرایمینگ بذر بر شاخص های بنیه گیاهچه گندمدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
61دریافت فایل PDF مقالهرابطه ظهورگیاهچه در مزرعه و عملکرد دانه لاین های اینبرد والدین ذرت دورگ سینگل کراس 704 با برخی صفات مرتبط با قابلیت جوانه زنی و بنیه بذردومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
62دریافت فایل PDF مقالهپزایمینگ بذور سویای تولیذ شذه تحت تنش کم آبی و تاریخ های مختلف کاشت با استفاده اس کینتینهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
63دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدت زمان پرایمینگ با غلظت های مختلف کینتین بر ویژگی های کیفی بذر سویاهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
64دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح تنش کم آبی و تاریخ کاشت بر ویژگی های کیفی و ریختی بذور تولیدی سویاهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی بنیه بذور ارقام سویای تلقیح شده با باکتریهای افزاینده رشد و قارچ میکوریز در شرایط سرماهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
66دریافت فایل PDF مقالهتعیین گونه غالب کنه های تارتن خسارت زا در مزارع پنبه استان گلستانسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
67دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر گیاه مادری روی جوانه زنی بذر ارقام بهاره کلزا طی آزمون پیری تسریع شدهسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان آلودگی بذرهای ارقام متداول تجاری سویای کشور به قارچ بذرزاد عامل بیماری سفیدک دروغین Peronospora manshurica در راستای تدوین و بومی سازی استاندارد ملی بذر سویای کشورسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
69دریافت فایل PDF مقالهتظاهر قارچ های بذرزاد در بذرهای پنبه Gossypium hirsutum ارقام تجاری ساحل و ورامین استان های گلستان و خراسان در راستای تدوین و بومی سازی استاندارد ملی بذر پنبه کشورسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان تظاهر قارچ بذرزاد عامل بیماری سفیدک دروغین Peronospora manshurica در بوته های ارقام تجاری سویای استانهای گلستان و مازندران به منظور تدوین استاندارد ملی کشورسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
71دریافت فایل PDF مقالهتأثیر انبارمانی بذر پنبه در تظاهر عوامل قارچی بذرزاد در رقم ساحل استان گلستان در راستای تدوین استاندارد ملی بذر پنبه کشورسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخصهای جوانهزنی بذر و رشد گیاهچه ارقام تجاری سویا Glycine maxL. با استفاده از آزمونهای بنیه بذر در شرایط آزمایشگاهی و مزرعهایسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی قوهنامیه و خصوصیات جوانهزنی ارقام تجاری سویا (Glycine max L.) در شرایط آزمایشگاهیسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
74دریافت فایل PDF مقالهمطالعه قوه نامیه بذر ارقام سویا (Glycine max L.) با استفاده از آزمونهای هدایت الکتریکی وPHسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
75دریافت فایل PDF مقالهاثر مدت نگهداری بر قابلیت جوانه زنی و برخی ویژگی های مرتبط با بذرهای تولید شده تحت تنش خشکی سه رقم سویا با آزمون جوانه زنی استاندارداولین همایش ملی دانه های روغنی1388
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آزوسپیریلیوم لیپوفروم و تنش کم آبی بر آفتابگرداناولین همایش ملی دانه های روغنی1388
77دریافت فایل PDF مقالهاثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر اجزای عملکرد سه رقم کلزای پاییزه در منطقه ورامیناولین همایش ملی دانه های روغنی1388
78دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر تنش خشکی با پلی اتیلن گلیکول 6000 در آزمایشگاه در جوانه زدن و مراحل رشد اولیه گیاهچه بذر ارقام تجاری تنش خشکیدیده سویا در مزرعههمایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی1389
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی اندازه بذر و مقاومت آن در برابر خشکی در سه رقم لوبیا قرمز تحت شرایط آزمایشگاهیاولین همایش ملی حبوبات1384
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی قابلیت بازیافت و کاربرد پساب و ضایعات کرک گیری بذر پنبهسومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی1387
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر باکتری های برادی ریزوبیوم و ازتوباکتر بر خصوصیات بذر سویا در مزرعه و آزمایشگاهدومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
82دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کاربرد باکتریهای افزاینده رشد گیاه(PGPR) بر ظهور واستقرار گیاهچه در مزرعه و برخی ویژگیهای مرتبط دورگهای دیررس ذرت.دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
83دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد باکتریهای افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر جنبه های مختلف رشد و نمو ذرت در سیستم کشاورزی پایدار با نهاده کافیدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
84دریافت فایل PDF مقالهتأثیر باکتریهای افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر قابلیت جوانه زنی بذر، بنیه گیاهچه و برخی ویژگیهای مرتبط ذرتدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
85دریافت فایل PDF مقالهتعمیر ترکهای ایجاد شده در سازه ها توسط سوراخ متوقف کنندهسومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات1384

مقالات آیدین حمیدی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد کودهای ریزو باکتریایی افزاینده رشد گیاه(PGPR) در زراعت ذرت با نهاده کافیفصلنامه علوم محیطی1386
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی صفات کمی مرفولوژیک و فنولوژیک ذرت (Zea mays L.) در تهیه دستورالعمل ملی آزمون های تمایز، یکنواختی و پایداری (DUS)فصلنامه تحقیقات غلات1397
3دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی مراحل رشد و نمو لاین اینبرد B۷۳ ذرت با استفاده از مدل DSSAT-CSM-CERES-Maizeفصلنامه تحقیقات غلات1397
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قارچ Glomus hoi، سطوح مختلف فسفر و تنش خشکی بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی گشنیز (Coriandrum sativum L.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1386
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات ریخت شناختی ژنوتیپ های جدید پنبه (Gossypium hirsutum L.) در استان گلستان پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1397
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی ژنوتیپ ها و ارقام جدید پنبه برای تعیین ارزش زراعی و مصرف (VCU) در ورامینفصلنامه به زراعی کشاورزی1400
7دریافت فایل PDF مقالهاثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر اندام زایی گونه زالزالک ایروانی (Crataegus pseudoheterophylla Pojark.) در کشت درون شیشه ایدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1394
8دریافت فایل PDF مقالههمبستگی شاخصهای قابلیت جوانه زنی بذر و بنیه گیاهچه لاین های اینبرد والدینی ذرت هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ با ظهور گیاهچه در مزرعهفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1399
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محتوای رطوبت بذر و مدت انبارکردن بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه سه رقم گندم (Triticum aestivum L.) در استان مازندرانفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1398
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صدمات فیزیکی، جوانه زنی و بنیه بذر لاین های والدین ذرت هیبرید در ماشین دانه کن بلالفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1398
11دریافت فایل PDF مقالهاثر سطح خشکی در بوته مادری بر خصوصیات جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه ارقام سویادوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک1396
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تیمارهای بذری بر تغییرات محصولات آمادوری- میلارد و بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) بعد از 8 ماه انبارداریفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1398
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی پتاسیم بر خصوصیات جوانه زنی و بنیه گیاهچه گندمفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1398
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدت زمان نگهداری بذر سویا بر پراکسیداسیون چربی ها، قندهای محلول، پروتئین، هدایت الکتریکی، خصوصیات کیفی و ظهور گیاهچهفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1397
15دریافت فایل PDF مقالهریزازدیادی گونه Crataegus pseudoheterophylla Pojark. در شرایط درون شیشه ایمجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل1393
16دریافت فایل PDF مقالهاثر اندازه بذر ارقام مختلف بر برخی خصوصیات جوانه زنی و بنیه گیاهچه چغندرقنددوفصلنامه چغندرقند1394
17دریافت فایل PDF مقالهرابطه شاخص های جوانه زنی و بنیه بذر ارقام تجاری سویا با ظهور گیاهچه در مزرعهفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1393
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر زمان پیری تسریع شده بر بنیه بذر اندازه و شکل های مختلف بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1394
19دریافت فایل PDF مقالهاثر پرایمینگ ماتریکس بر بهبود برخی ویژگی های جوانه زنی بذر سه رقم سویا [Glycine max (L.) Merrill] رشد یافته تحت شرایط آبیاری محدودفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1394
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر درصد جوانه زنی اولیه و اندازه و شکل بذر ذرت (Zea mays L.) هیبرید سینگل کراس704 بر برخی شاخص های بنیه بذرفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1395
21دریافت فایل PDF مقالهمقاله مروری: مروری بر ارزیابی بهبود اثر تنش خشکی در تیمار با ریزجانداران مفید خاکزی بر جوانه زنی و بنیه بذر گیاه مادری سویافصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1395
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تصفیه وش و کرک گیری بر جوانه زنی بذر و بنیه گیاهچه پنبه(Gossypium hirsutum L.) رقم ساحلفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1395
23دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش خشکی در دوره گل دهی و رسیدگی گیاه مادری بر برخی خصوصیات مرتبط با جوانه زنی و بنیه بذر و گیاهچه ارقام مختلف کلزای پائیزهفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1396
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های مختلف مرتبط با رسیدگی فیزیولوژیک، زمان برداشت و تعیین حداکثر کیفیت بذر هیبرید ذرت (Zea mays L.)فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1396
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بنیه، تغییرات محتوی پروتئین، نشاسته و سلامت بذر ذرت(Zea mays L. ) هیبرید تحت تاثیر تاریخ-های مختلف کاشت و رطوبت های متفاوت برداشت در منطقه مغانفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1397
26دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تاریخ کشت و تراکم بوته مادری بر عملکرد و کیفیت تجاری بذر دورگ ذرت (Zea mays L.) سینگل کراس704فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1397
27دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قطع آبیاری و محلول پاشی پتاسیم بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک، شاخص برداشت و عملکرد دو رقم و یک لاین گندم نانفصلنامه به زراعی کشاورزی1396
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر باکتری های افزاینده رشد گیاه PGPR برتسهیم ماده خشک بوته دورگ های دیررس ذرتفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش خشکی به صورت قطع آبیاری در مراحل رشد زایشی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام سویافصلنامه به زراعی کشاورزی1395
30دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دمای پوشش گیاهی بر مقدار پروتیین و قندهای محلول، روغن و عملکرد سویا در مناطق کرج و مغانفصلنامه به زراعی کشاورزی1394
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تلقیح ریزغده سیب زمینی با باکتری های محرک رشد بر عملکرد و مقدار جذب عناصر غذاییفصلنامه به زراعی کشاورزی1394
32دریافت فایل PDF مقالهتاثیر باکتری های تثبیت کننده آزادزی و همزیست نیتروژن بر ویژگی های بذری و گیاهچه های بذرهای سویا تولید شده در شرایط آبیاری محدودفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1388
تاریخ ایجاد رزومه: 8 آبان 1400 - تعداد مشاهده 75 بار

نمودار سالانه مقالات آیدین حمیدی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با آیدین حمیدی


به اشتراک گذاری صفحه آیدین حمیدی

پشتیبانی