آقای دکتر الیاس سلطانی

Dr. Elias Soltani

استادیار گروه زراعت دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (318833)

61
57
1
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی