ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای مجید قربانی جاوید

Majid Ghorbani javid

استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180175)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی مجید قربانی جاوید در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

سمتهای علمی و اجرایی مجید قربانی جاوید در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات مجید قربانی جاوید در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی خاک بر روابط آبی دو ژنوتیپ یونجه یکساله بومی ایراننهمین کنگره علوم خاک ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت برگ برنج تحت تنش شورییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتنش شوری برغلظت هورمونهای آبسزیک اسید ABA و اکسین IAA دربرگ پرچم برنج درمرحله زایشییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیرفاصله بین ردیف و کاربرد محلول پاشی متانول برعملکردودرصد روغن گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی Cucurbita Pepo Lدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
5دریافت فایل PDF مقالهمعرفی پتانسیل های نوین ژنتیکی جهت افزایش تحمل به سرما در گیاهاناولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
6دریافت فایل PDF مقالهتأثیر زهکشی کنترل شده بر عملکرد گندم و کارآیی مصرف آب در شرایط تنش شوریچهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
7دریافت فایل PDF مقالهتأثیر زهکشی کنترل شده بر کمیت و کیفیت زهآب های کشاورزی و افزایش کارآیی مصرف کود نیتروژنهچهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
8دریافت فایل PDF مقالهنقش فضای سبز در توسعه پایدار جوامع شهریاولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار1392
9دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سطح سایه انداز گیاه ذرت سینگل کراس 404 توسط داده های عملی محاسبه شده با مدل Aquacropهمایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه1393
10دریافت فایل PDF مقالهتأثیرکم آبیاری متناوب بر عملکرد و به رهوری آب در ذرت دانه ای سینگل کراس-704سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
11دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی برخی صفات مورفولوژی در گندم نان از طریق تجزیه میانگین نسلها در شرایط تنش رطوبتیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
12دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ کشت و اندازه پداژه بر میزان غلظت رنگیزه های فتوسنتزی برگ زعفران در دشت ورامینسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی رابطه کمی عمکلرد با تاریخ کاشت و اندازه بنه زعفران (Crocus sativus L.) در دشت وارمینسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی نانودی اکسید تیتانیوم بر رنگیزه های فتوسنتزی در ذرت تحت شرایط کم آبیاریسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی نانودی اکسیدتیتانیوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (سینگل کراس 704)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
16دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی برخی صفات مورفولوژی در گندم نان در شرایط تنش رطوبتیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای زیره سبز با استفاده از صفات فیزیولوژیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و صفات رویشی زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط تاریخ کاشت و اندازه بنه گوناگون در دشت ورامینکنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست1393
19دریافت فایل PDF مقالهفراصوت و کاربرد آن در استخراج ترکیبات طبیعی گیاهاناولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1393
20دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی مصرف علف کش در راستای اهداف کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیستدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
21دریافت فایل PDF مقالهتأثیر شرایط عصاره گیری با روش فراصوت بر میزان استخراج ترکیبات فنولی از رازیانه (Foeniculum vulgare)دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه1394
22دریافت فایل PDF مقالهعلف هرز بومادران و خواص دارویی آناولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار1394
23دریافت فایل PDF مقالهجنبه های دارویی علف هرز گزنهاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار1394
24دریافت فایل PDF مقالهکاربرد هورمون پرایمینگ بر روی بنه و نقش آن بر بهبود خصوصیات گل زعفران (Crocus sativus L)سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد بنه زعفران تحت تاثیر پرایمینگ و محلول پاشی تنظیم کننده های رشد گیاهیسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کود میکروکامپوزیت اوره پلی فنول بر صفات مورفولوژیکی ذرت تحت تنش خشکیسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
27دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر آللوپاتی گیاه دارویی(Artemisia annua L.) بر علف هرز قیاق (Sorghum halopens L.)سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
28دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر تراکم و هیبرید بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت 4 ژنوتیپ آفتابگردانسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش خشکی بر رسیدگی فیزیولوژیکی، درصد روغن، وزن صد دانه و عملکرد هیبریدهای مختلف آفتابگردانسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی چالش های اقتصاد و بازار زعفران ایرانسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آللوپاتی گیاه دارویی درمنه (Artemisia annua L.) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های سلمه تره (Common lambsquarter) و ذرت زراعی (Zea mays L.)سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
32دریافت فایل PDF مقالهضرورت تولید و استفاده از کودهای زیستیسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت طرح اسانس گیاهیسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کم آبیاری با پساب شهری در ذرت سینگل کراس 704 در منطقه پاکدشتسومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)1396
35دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پساب تصفیه شده بر خصوصیات ذرت در سطوح مختلف کم آبیاریسومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)1396
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت کششی و میزان فراوانی گل زعفران براساس ضخامت ساقه در زمان برداشتیازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران1397
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نوع بستر کشت گیاه پوششی زنده بر خصوصیات رشدی سیاه دانه (Nigella sativa) در رقابت با علف های هرزسومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
38دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دما بر جوانه زنی ارقام کلزا تولیدشده در استان های گلستان مازندرانسومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کم آبیاری و آبیاری ناقص ریشه با پساب شهری در ذرت سینگل کراس 704 در منطقه پاکدشتهفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1397
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز ، محتوای نسبی آب برگ و پتانسیل اسمزی توده های وحشی یونجه Medicago spp. در شرایط تنش خشکیدهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار1399
41دریافت فایل PDF مقالهنقش کود ارگانیک و هورمون جیبرلیک اسید بر عملکرد کمی و مورفولو یکی زعفران تحت کشت ایروپونیکاولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر1399
42دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری بر میزان پرولین و کلروفیل a، b در اکوتیپ های سیاه دانهشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
43دریافت فایل PDF مقالهاثر سامانه هیدروژل - اوره کند رها بر خصوصیات فنولوژیکی و مورفولوژیکی جو تحت تنش کم آبیشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
44دریافت فایل PDF مقالهاثر سامانه هیدروژلی کند رهای حاوی اوره و تنش کم آبی بر برخی پارامترهای فلورسانس کلروفیل، فیزیولوژیک و مورفولوژیک جوشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
45دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات بیوشیمیایی برگ زعفران تحت تنش شوریشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398

مقالات مجید قربانی جاوید در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیرات کودهای زیستی بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه سویا تحت تنش کم آبیفصلنامه به زراعی کشاورزی1392
2دریافت فایل PDF مقالهاثر حذف جوانه ها و اندازه بنه بر صفات رشدی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)فصلنامه زراعت و فناوری زعفران1392
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تاریخ کاشت و اندازه بنه بر عملکرد گل و صفات فیزیولوژیک زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط آب و هوایی دشت ورامینفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1393
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پرایمینگ هورمونی و وزن بنه بر عملکرد گل و خصوصیات بنه های دختری زعفران درسال اولفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1397
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر اندازه بنه و آغشته سازی بنه با پلی آمین ها بر عملکرد و صفات رویشی و کیفی زعفرانفصلنامه به زراعی کشاورزی1397
6دریافت فایل PDF مقالهپاسخ های فیزیولوژی زیره سبز (Cuminum cyminum L) به تنش کم آبیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پرایمینگ بنه با اسید سالیسیلیک و وزن بنه مادری بر گلدهی و خصوصیات کیفی کلاله زعفرانفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1398
8دریافت فایل PDF مقالهاثر سامانه هیدروژلی کند رهای حاوی اوره بر عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگی های فیزیولوژیک جو تحت تنش کم آبیفصلنامه به زراعی کشاورزی1398
9دریافت فایل PDF مقالهاثر مصرف کود کند رها غنی شده با آهن بر ویژگی های کیفیت دانه گندم نان (Triticum aestivum) تحت شرایط تنش شوریفصلنامه تحقیقات غلات1398
10دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی برخی صفات مورفولوژیک در گندم از طریق تجزیه میانگین نسل ها در شرایط تنش و عدم تنش رطوبتی پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1395
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و صفات رویشی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت و اندازه بنه در دشت ورامینمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1395
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات فنولوژی و میزان اسانس برخی اکوتیپ های بومی گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi L.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1396
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی با متانول و تاریخ کاشت بر عملکرد میوه، روغن و ترکیب اسیدهای چرب گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo convar. pepo var. styriaca)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1397
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کم آبیاری و آبیاری با پساب بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و کارآیی مصرف آب در منطقه پاکدشتنشریه آبیاری و زهکشی ایران1398
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکم آبیاری متناوب برعملکرد، اجزا عملکرد و بهره وری آب در ذرت دانه ای سینگل کراس-۷۰۴نشریه آبیاری و زهکشی ایران1393
16دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی آب و کود نیتروژن برای گیاه ذرت با استفاده از تئوری آنالیز حاشیه ای در منطقه پاکدشتنشریه آبیاری و زهکشی ایران1395
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اسید سالیسیلیک و روش های کاربرد بر عملکرد بنه های دختری و خصوصیات فیزیولوژیک زعفران (.Crocus sativus L)دوفصلنامه پژوهش های زعفران1397
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 950 بار

نمودار سالانه مقالات مجید قربانی جاوید طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با مجید قربانی جاوید


به اشتراک گذاری صفحه مجید قربانی جاوید

کلیدواژه های مهم در مقالات مجید قربانی جاوید

پشتیبانی