ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای محمود شور

Mahmoud Shoor

مدیر گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179283)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
مدیر گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی محمود شور در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
مدیر گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد

سمتهای علمی و اجرایی محمود شور در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات محمود شور در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهاحداث پارکهایی جدید با استفاده از گیاهان معطر (Aromatic Plants) راهکاری مناسب در جهت کاهش تنشهای روانیچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1389
2دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریم و بررسی امکان تولید آن به شکل گلدانیششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
3دریافت فایل PDF مقالهفنولوژی و ویژگی های اکولوژیک گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در رویشگاه طبیعی آنششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تراکم و هرس بوته برصفات مرتبط با عملکرد و رشد بوته در فلفل شیرین annum capsicumششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
5دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی اسیدهای آلی برمحتوی کلروفیل برگ و عمر پس از برداشت در گل سوسن رقم برونلوپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اتانول و اسانسس گیاهان دارویی در افزایش عمرگلجایی گلهای شاخه بریده میخک رقم (Dianthus caryophyllus cv. yellow candy)پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
7دریافت فایل PDF مقالهتأثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن در بهبود صفات مورفولوژیک آمارانتوس زینتی (Amaranthus tricolor L)اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
8دریافت فایل PDF مقالهتأثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گل تکمه ای (Gomphrena L globosa)تحت تنش شوریهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر افزایش گازکربنیک و تنش شوری بر برخی پارامترهای رشدی گیاه آمارانتوس زینتی (Amaranthus tricolor L.)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر رشد و صفات آناتومیک و مورفولوژیک دو گیاه زینتی(گل قاشقی و کالانکوئه)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بستر کشت و رقم بر خصوصیات بیوشیمیایی توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاکهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بستر کشت و رقم برخصوصیات رشدی توت فرنگی Fragaria×ananassa در سیستم کشت بدون خاکهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
13دریافت فایل PDF مقالهتأثیر بسترهای مختلف بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در کشت بدون خاک در فضای آزاد دو گونه سورنجان بومی ایرانهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
14دریافت فایل PDF مقالهتعیین میزان کلشی سین و تغییرات وزن خشک طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران Colchicum kotschyi Boiss و C. robustum Stefanovهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
15دریافت فایل PDF مقالهواکنش جوانه زنی بذورتلخه جمع آوری شده ازمزارع گندم آبی و دیم به تنش شوریششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
16دریافت فایل PDF مقالهواکنش جوانه زنی بذورتلخه جمع آوری شده ازمزارع گندم آبی و دیم به تنش خشکیششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی6 رقم میوه انگور در مرحله رسیدننخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بذر 51 رقم انگوردومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی ارقام انگور با استفاده از خصوصیات میوه و بذردومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
20دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم بوته بر شاخص‌های فیزیولوژیکی ارقام سویا در شرایط آب‌وهوایی بجنورددومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی1391
21دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم بود بر عملکرد ارقام سویا در شرایط آب‌وهوایی بجنورددومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی1391
22دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و تیامین بر خصوصیات رشدی گل ژربرا رقم پینک الگانساولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات آللوپاتی برخی گراسهای بومی ایران بر جوانه زنی و رشد توده بومی لولیوم پرنه یارندیهمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
24دریافت فایل PDF مقالهپتانسیل اللوپاتی تودههای بومی Lolium spp.یکساله و چند ساله بر جوانهزنی و رشد گیاهچه توده بومی رایگراس شادگان (Lolium perenne‚ ‘Shadegan’)همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نوع و غلظت هورمون سیتوکینین بر شاخه زایی گیاه لیندا در شرایط درون شیشه ای(Beaucarnea recurvata Lem. syn. Nolina recurvata)اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1392
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ضایعات محصولات کشاورزی به عنوان بستر کشت در سیستم کشت بدون خاکاولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی1392
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های شکستن خواب در گیاه دارویی کور(.(Capparis spinosa L)همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دماهای مختلف بر صفات جوانه زنی برخی گونه های آلیوم بومی خراساناولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
29دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر غلظت های پاکلوبوترازول بر رشد رویشی و گلدهی کوکب (Dahalia sp)اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
30دریافت فایل PDF مقالهپاسخ گلهای بریده لیزیانتوس به شکل نیتروژن و سطوح مختلف تغذیه نیکل در محلول غذاییاولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
31دریافت فایل PDF مقالهInvestigation of micropropagation of Rosa canina in different medium in vitro conditionاولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
32دریافت فایل PDF مقالهتاثیر منبع نیتروژن و تغذیه نیکل بر رنگدانه های فتوسنتزی و متابولیسم نیتروژن گل بریده لیزیانتوساولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
33دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر کودهای دامی و نیتروژنه بر درصد جذب نیتروژن و پتاسیم از خاک در گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa L.)همایش ملی گیاهان دارویی1389
34دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر رفع خواب و جوانه زنی بذر گیاه سوخوار سورنجان تحت شرایط کشت درون شیشه ایهمایش ملی گیاهان دارویی1389
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات فصلی میزان آلکالوئید کلشی سین در دو گونه سورنجان بومی ایران Colchicum kotschyi Boiss و C.robustum Stefanovهمایش ملی گیاهان دارویی1389
36دریافت فایل PDF مقالهمعرفی چند گونه پیاز وحشی Allium L.بومی خراسان با رویکرد کاشت در فضای سبزشهریاولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1393
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفولوژیکی گیاه زینتی پپرومیا برگ قاشقیاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه اندام هوایی و زیر زمینی بین دو گونه فیکوس بنجامین و الاستیکا تحت غنی سازی دی اکسید کربناولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی 1394
39دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سرعت رشدی دو گونه فیکوسF. benjamina و Ficus elastica تحت تیمار دی اکسیدکربناولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی 1394
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تنش خشکی و چهار سوپر جاذب آب بر محتوای نسبی آب برگ و رطوبت بسر سه رقم چمندومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات سورفکتانت و اسید هیومیک بر خصوصیت غنچه گل رز شاخه بریده رقم آنتا در شرایط کشت هیدروپونیک بازدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش خشکی و شوری بر خصوصیات مورفولوژی ابریشم مصریسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات کمآبیاری و تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه ابریشم مصریدومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست1394
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند مراحل فنولوژی لاله واژگون Fritillaria Imperialis در منطقه اقلید فارسنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
45دریافت فایل PDF مقالهاثر تنظیم کننده های رشد گیاهی و نوع محیط کشت بر ریشه زایی درون شیشه ای Rosa caninaنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی مراحل رویشی و شکل گیری جوانه گل در زنبق نمکزار Iris spuriaنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی مراحل مختلف رشد و نمو گونه زنبق خراسانی Iris kopetdagensisنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
48دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی ترکیبات سالم بر ترکیدگی و ویژگی های کمی و کیفی دو رقم انارنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی القای جنین زایی سوماتیکی ثانویه گل لادنهمایش ملی دانشجویی گیاهان دارویی و طب مکمل1397
50دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی طولانی مدت بر گیاه بنفشه در شرایط طبیعییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
51دریافت فایل PDF مقالهتکثیر کلونال درخت باران طلایی (Koelreuteria paniculata)در شرایط درون شیشه اییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
52دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی تنظیم کننده های رشد گیاهی در باززایی جنین های رویشی گیاه لادنچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
53دریافت فایل PDF مقالهFoliar Application of Potassium on Antioxidant Enzyme Activities of Tomato Plants under Drought Stressپنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1400
54دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نسبت های مختلف نیترات به آمونیوم و pH بر ویژگی های رشدی گل شاخه بریده ژربرا رقم Blinddate در سیستم کشت بدون خاکهفتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی1400
55دریافت فایل PDF مقالهیکپارچگی فضایی کاربری زمین- حمل و نقل شهری بر اساس شاخصTOD مورد مطالعه؛ شهر تهرانشانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک1395
56دریافت فایل PDF مقالهجاذبه های ژئوتوریسمی دره چم امام حسن شهرستان گیلان غرب استان کرمانشاهدومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری1395
57دریافت فایل PDF مقالهبازنمایی های فضایی عناصر مبلمان شهری و نقش آنها در کیفیت زندگی و میزان رضایت شهروندان (مطالعه موردی؛ شهر ملایر)اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک1394
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی شرایط بارش و مدیریت منابع آب در شهرستان کنگاوریازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران1390
59دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و ارزیابی مالیات بر کربن در توسعه پایدار شهر (مطالعه موردی: بریتیش کلمبیا)اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار1391
60دریافت فایل PDF مقالهتبیین اثرات برنامه ریزی کاربری زمین بر حمل و نقل شهریدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران1390
61دریافت فایل PDF مقالهتبیین شرایط تحقق حکومت محلی در شهر تهرانسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری1390
62دریافت فایل PDF مقالهتعیین روش حفاری و نوع نگهداری با استفاده از پیشبینی شرایط زمین با نگرشی ویژه برگالری معدن زغالسنگ پابداناپنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1386
63دریافت فایل PDF مقالهتعیین میدان تنش برجا به روش کم مغزه گیری (مطالعه موردی : گالری D0 معدن بزرگ زغال سنگ پابدانا)سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران1386

مقالات محمود شور در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهThe effect of medium and plant growth regulators onmicropropagation of Dog rose (Rosa canina L.)دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان1394
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات روزانه ای انجیر خوراکی تحت شرایط تنش خشکیفصلنامه علوم باغبانی ایران1391
3دریافت فایل PDF مقالهاثرات افزایش غلظت دی اکسید کربن در شرایط کودی مختلف بر شاخص های فیزیولوژیکی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) در گلخانهفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
4دریافت فایل PDF مقالهاثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر صفات مورفوفیزیولوژیکی گل جعفری (Tagets spp)،ابری (Ageratum spp) و رعنا زیبا (Gaillardia spp) در شرایط گلخانهفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1388
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرغنی سازی دی اکسیدکربن بر آناتومی برگ گیاهان جعفری، ابری و رعنا زیبافصلنامه به زراعی کشاورزی1389
6دریافت فایل PDF مقالهمطالعه خصوصیات کمی و کیفی گیاه عدس (رقم بیله سوار) تحت تاثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن رژیم های مختلف آبیاریدو فصلنامه هواشناسی کشاورزی1394
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قارچ تریکودرما (جدایه 65) بر خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی گل مریم تحت تنش خشکیفصلنامه به زراعی کشاورزی1398
8دریافت فایل PDF مقالهاثر افزایش دی اکسیدکربن و رژیم کم آبیاری بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه عدس رقم کیمیافصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1397
9دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی های بنه های دختری و گل زعفران (.Crocus sativus L)فصلنامه زراعت و فناوری زعفران1397
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تیمارهای شکست خواب و برخی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1398
11دریافت فایل PDF مقالهتغییرات وزن خشک و تعیین میزان کلشی سین طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران (Colchicum kotschyi Boiss. و Colchicum robustum Stefanov)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1391
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تعیین مقاومت به سرما و یخ زدگی سه رقم تجاری انگور در شمال خراسانفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1388
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بسترهای مختلف کشت بر ویژگی های رشد گیاه پلکترانتوس در دیوار سبز داخلیفصلنامه علوم محیطی1399
14دریافت فایل PDF مقالهشهرشناسی و برنامه ریزی برای شهر با فلسفه ژیل دلوزمجله علمی شهرسازی ایران1399
15دریافت فایل PDF مقالههرمنوتیک شهرک های جدیدمجله علمی شهرسازی ایران1397
16دریافت فایل PDF مقالهاثر القای پلی پلوییدی درون شیشه ای بر تنوع صفات مورفولوژیکی و سیتولوژیکی بنفشه آفریقایی Saintpaulia ionantha Wendl.مجله علوم باغبانی1400
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور با استفاده از صفات کمی و کیفی میوهدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1394
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور بر اساس صفات مورفولوژیکمجله پژوهش های تولید گیاهی1393
19دریافت فایل PDF مقالهشناسایی برخی ارقام انگور بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی میوه و بذر آنهامجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1392
20دریافت فایل PDF مقالهاثر اسید سالیسیلیک بر استحکام، ماندگاری و برخی ویژگی های کیفی انگور عسکری (Vitis vinifera L.) در طول انبارداریمجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1393
21دریافت فایل PDF مقالهاثر طول روز و اسیدجیبرلیک بر برخی شاخصهای مورفولوژی و بیوشیمیایی گل داوودیفصلنامه علوم باغبانی ایران1399
22دریافت فایل PDF مقالهتأثیر وزن بنه و تغذیه خاک بر شاخص‌های اگرومورفولوژیک گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1397
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاسخ های رشدی بخش هوایی و زیرزمینی گل لیزیانتوس تحت افزایش گاز گلخانه ای دی اکسید کربن در کشت هیدروپونیکمجله علوم باغبانی1396
24دریافت فایل PDF مقالهاثر اسیدهیومیک و اسیدفولویک بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه شمعدانی (Plargonium spp.)مجله علوم باغبانی1397
25دریافت فایل PDF مقالهاثر ذرات دی اکسید تیتانیوم نانو و غیر نانو بر گلدهی و صفات مورفوفیزیولوژیک اطلسی ایرانی (Petunia x hybrida) تحت تنش شوریمجله علوم باغبانی1397
26دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص‌های عملکرد گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)مجله علوم باغبانی1397
27دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنش آبی بر صفات فیزیومورفولوژیک و محتوای پرولین سه رقم گل اطلسیمجله علوم باغبانی1397
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر پوشش‌پلی‌اتیلن و تیمار آب‌گرم بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم پوست نازک قندهاری)مجله علوم باغبانی1398
29دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سطوح آبیاری بر بهبود تحمل به تنش یخ‌زدگی در گیاه بنفشه در شرایط کنترل شدهمجله علوم باغبانی1399
30دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کم‌‌آبیاری بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی، عملکرد و میزان اسانس بیست جمعیت پونه وحشی ایرانیمجله علوم و فنون باغبانی ایران1399
31دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سیلیسیم بر ویژگی‌های کیفی و بیوشیمیایی گل رُز بریدنی در شرایط تنش آبیفصلنامه روابط خاک و گیاه1397
32دریافت فایل PDF مقالهتأثیر جدایه‌های قارچ تریکودرما بر تغییرات مورفوفیزیولوژیک گیاه گل مریم (Polianthes tuberose) تحت تنش خشکیفصلنامه روابط خاک و گیاه1398
33دریافت فایل PDF مقالهاثر هیومیک اسید و فولویک اسید بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک دو گیاه زینتی شمعدانی (.Plargonium spp) و سینداپسوس (.Scindapsus spp)فصلنامه روابط خاک و گیاه1399
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های پونه وحشی (Mentha longifolia L.) ایران با استفاده از نشانگر ISSR و ارتباط آن با عملکرد ماده خشک و درصد اسانسفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1399
35دریافت فایل PDF مقالهبرآورد ظرفیت بردگردشگری معبدآناهیتای شهرکنگاورفصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری1383
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 591 بار

نمودار سالانه مقالات محمود شور طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با محمود شور


به اشتراک گذاری صفحه محمود شور

کلیدواژه های مهم در مقالات محمود شور

پشتیبانی