ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای سراله گالشی

Serolah Galeshi

استاد،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180495)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی سراله گالشی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سمتهای علمی و اجرایی سراله گالشی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات سراله گالشی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی انتهای فصل بر قدرت بذر برداشت شده گیاه نخوداولین همایش ملی حبوبات1384
2دریافت فایل PDF مقالهواکنش دو گونه گیاهی، سویا (Glycine max, L.) و گاوپنبه Abutilion thephrasti, med. به تنش خشکی در مرحله جوانه زنیهمایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی1389
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات ماندابی و دما برجوانه زنی و رشد گیاهچه گندماولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی1389
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات ماندابی و دما برجوانه زنی و رشد گیاهچه پنبهاولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی1389
5دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنش خشکی برپارامترهای رشد، محتوای کلروفیل و کارتنوئید درمرحله رویشی گیاه نخود (Cicer arietinum)اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش غرقابی بر رشد ریشه و اندام هوایی در کلزاBrassica napus L.اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
7دریافت فایل PDF مقالهتعیین عکس العمل واکنشهای فیزیولویکی کلزا (Brassica napus L.)به تنش غرقابیاولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
8دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روابط آلومتریک در تعیین مهم ترین جزء موثر بر سطح برگ در دو گونه ارزن جهت پایدار سازی تولید در اراضی حاشیه ایاولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سرعت و درصد جوانه زنی گندم تحت تاثیر تنش ماندابی و دماهای مختلفسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر صفات فنولوژیکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا در شرایط گرگانهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
11دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنش خشکی بر رشد و غلظت عناصر پتاسیم و سدیم در گیاه نخود(Cicer arietinum)اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
12دریافت فایل PDF مقالهتأثیر پرایمینگ توسط قارچ های تریکودرما بر جوانه زنی بذر نخود(Cicer arietinum)اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
13دریافت فایل PDF مقالهبرآورد ضریب ژنتیکی مدل DSSAT-گندم برای ارقام استان گلستانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل DSSAT-گندم برای پیش بینی رشدوعملکرد درواکنش به رژیمهای مختلف کود نیتروژنیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل DSSAT-گندم برای پیش بینی رشدوعملکرد درواکنش به تراکم کاشتیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیرزوال بذروتنش غرقابی برمولفه های آنالیز رشدگندمدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیرزوال بذروتنش غرقابی برفلورسانس و شاخص کلروفیلدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان دو ژن کلیدی در مسیر بیوسنتز فروکتان در دو رقم گندم تحت تنش شوریدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد کیفی و برخی از خصوصیات زراعی ذرت شیریننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
20دریافت فایل PDF مقالهتاثیر میزان و نوع کود نیتروژن بر تثبیت بیولوژیک نیتروژن در گیاه یونجه (Medicago sativa L.)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
21دریافت فایل PDF مقالهنقش صفات مورفولوژیک در مقاومت به خشکی در پنبهنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیرآرایش های کاشت مختلف بر رشد و نمو و عملکرد سه رقم پیشرفته ی آفتابگردان Hellianthus annus Lدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آرایش های کاشت مختلف با تراکم ثابت بوته بر عملکرد سه رقم پیشرفته ی آفتابگردانسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تاریخ های کاشت مختلف با تراکم ثابت بر عملکرد سه رقم پیشرفته ی آفتابگردانسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی تراکم بوته بر وزن خشک اندامهای مختلف دو رقم سورگوم دانهایکنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی1394
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی تراکم بوته بر صفات مورفولوژیک و شاخص برداشت دو رقم سورگومکنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی1394
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد پروتئین دو رقم سورگومدانه ای در کرجکنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست1394
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات کربوهیدرات ها و پروتئین های ژنوتیپ های موتانت پنبه تحت آبیاری با آب شورشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
29دریافت فایل PDF مقالهاثر شوری آب آبیاری و محلول پاشی سولفات پتاسیم بر عملکرد کمی و کیفی لاین های موتانت پنبهشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
30دریافت فایل PDF مقالهاثر آبیاری با آب شور و محلول پاشی سولفات پتاسیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و میزان تشعشع کنوپی پنبه (Gossypium hirsutum L.)شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر شوری آب آبیاری و محلول پاشی پتاسیم بر میزان برخی عناصر ژنوتیپ های موتانت پنبهدومین همایش بین ­المللی شورورزی1398
32دریافت فایل PDF مقالهاثر شوری آب آبیاری بر محتوای کلروفیل، کاروتنوئید، آنتوسیانین و فعالیت آنزیمی ژنوتیپ های پنبهدومین همایش بین ­المللی شورورزی1398
33دریافت فایل PDF مقالهاثر شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های موتانت پنبهدومین همایش بین ­المللی شورورزی1398

مقالات سراله گالشی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ژنوتیپ و زمان کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط دیمدوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی1395
2دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم بوته بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تابش در ژنوتیپ های جدید و قدیم گندم (Triticum aestivum L.)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1392
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات علف کش های تریفلورالین، متری بیوزین و ایمازتاپیر بر رشد جدایه های Bradyrhizobium japonicumفصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1393
4دریافت فایل PDF مقالهمقایسه واکنش به شوری در ارقام گندم متحمل با ارقام معرفی شده برای شرایط غیرشورمجله تولید گیاهان زراعی1396
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زوال بذر بر واکنش ­های رشدی گندم تحت تنش غرقابیمجله تولید گیاهان زراعی1395
6دریافت فایل PDF مقالهاثر عصاره مرزنجوش و آویشن کوهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و آنزیم های آنتی اکسیدانی کنجد تحت شرایط تنش کم آبیفصلنامه به زراعی کشاورزی1398
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحمل و مقاومت به تنش غرقابی در ژنوتیپ های مختلف سویافصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1398
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی حساسیت فلورسانسکلروفیل، شاخص سبزینگی، میزان کلروفیل (a , b)، غلظت نیتروژن و شاخص تغذیه نیتروژن گیاه تحت تغذیه نیتروژنی و فسفری در گندممجله تولید گیاهان زراعی1400
9دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش غرقابی در دو مرحله پنجهزنی و ساقه رفتن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم گندم (Triticum aestivum L.)مجله تولید گیاهان زراعی1399
10دریافت فایل PDF مقالهآنالیز خلا عملکرد: کمی کردن خلاء بین عملکرد واقعی و عملکردهای پتانسیل گندم در گرگانمجله تولید گیاهان زراعی1399
11دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی عصاره مرزنجوش (Origanum vulgare) و آویشن کوهی (Thymus vulgaris) بر برخی شاخص های رشدی و کیفی گیاه کنجد در رژیم های مختلف آبیاریمجله تولید گیاهان زراعی1398
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دوره غرقابی و نوع تغذیه نیتروژنی بر صفات کمی و کیفی سویا (Glycine max (L.) Merr)مجله پژوهش های تولید گیاهی1394
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بهبود سرعت و دوره پر شدن دانه طی فرآیندهای اصلاحی در ارقام گندممجله پژوهش های تولید گیاهی1394
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 880 بار

نمودار سالانه مقالات سراله گالشی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با سراله گالشی


به اشتراک گذاری صفحه سراله گالشی

ابر کلیدواژه ها

پشتیبانی