Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای محمدهادی پهلوانی

Mohammad Hadi Pahlavani

دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186258)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

دریافت فایل رزومه محمدهادی پهلوانی

سمتهای علمی و اجرایی محمدهادی پهلوانی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
مدیر مسئول

مقالات نمایه شده محمدهادی پهلوانی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات برخی خصوصیات فیزیکی سیب رقم برابرن ساری در سردخانهچهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
2دریافت فایل PDF مقالهمطالعه برخی صفات فیزیکی سیب رقم فوجی دماوند در شرایط انبارمانیچهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
3دریافت فایل PDF مقالهتخمین میزان تعیین کنندگی ژنتیکی سهم سنبله ها در عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف گندم نان تحت تراکم های متفاوتپنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1397
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پروکلیمفیت و مخلوط سموم رایج علیه (Caradrina exigua (Hubner روی ارقام سویا در مزرعههمایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران1395
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بیان ژن 3GT دخیل در تولید آنتوسیانین در واریته های داخلی سیب زمینی جهت افزایش ارزش غذاییدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی و وضعیت ژن D، کد کننده فاکتور رونویسی MYB، در برخی ارقام سیب زمینی کشت شده در ایران با روش PCR-RFLPدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی براساس نشانگرهای ISSR در تعدادی از ژنوتیپهای گندم ناندومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
8دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان برداشت و دوره انبارداری بر برخی ترکیباتموجود در میوه کیویسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
9دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان برداشت و رقم بر ترکیبات آنتی اکسیدانی و میزان کلروفیل بافت میوه کیویسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
10دریافت فایل PDF مقالهتعیین پتانسیل و تخمین تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک در ارقام گندم نان تحت شرایط دیماولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع مورفولوژیکی موجود در برخی نژادهای بومی گندم هایایرانی با استفاده از تجزیه کلاستراولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1394
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع مولکولی موجود در برخی نژادهای بومی گندمهای ایرانی بااستفاده از نشانگرISSRاولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1394
13دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع آللی مکان ژنی waxy در تعدادی از ژنوتیپ های گندم نانچهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
14دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از نشانگرهای ISSRچهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
15دریافت فایل PDF مقالهبرآورد دماهای کاردینال بذرپنبه (Gossypium hirsutum L.)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع حاصل از خصوصیات مورفولوژیکی گزنه (Urtica dioica) در مناطق مختلف استان گلستانسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی چندشکلی ژنتیکی برخی ارقام گندم نان ایرانی با استفاده از نشانگرهای ISSRسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای گندم نان (Triticum aestivum) با استفاده از نشانگرهای ISSRسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه به عاملها برای عملکرد دانه و سایر صفات مورفولوژیک در برخی ژنوتیپهای گندم نان بومی ایرانسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
20دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدلهای مختلف در تعیین سرعت جوانه زنی پنبه (GossypiumhirsutumL.)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام گندم نان ایران بر اساس صفات مورفولوژیکاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپهای گندم نان بومی ایران بر اساس صفات مورفولوژیکاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
23دریافت فایل PDF مقالهآشکار سازی تنوع درون اکوتیپ های گلرنگ وحشیCarthamus Lanatus با استفاده از نشانگرISSRدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
24دریافت فایل PDF مقالهتخمین درجه شباهت تودههای کارتاموس لاناتوس بومی استان گلستان بر اساس نشانگر ISSRدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
25دریافت فایل PDF مقالهمعرفی مارکرissr پیوسته با ژن مقاومت به بیمارگرپیتیوم درگلرنگدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
26دریافت فایل PDF مقالهبرآوردارزش نانوایی ارقام گندم با استفاده ازمارکرSTS مرتبط با زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا HMWGدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
27دریافت فایل PDF مقالهشناسایی آلل نیمه کوتولگی Rht8 در برخی از ارقام گندم های نان بومی ایراندومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات میزان آوتوسیانین در طی انبارداریاولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور1392
29دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ژنوتیپ های گندم نان دارای عملکرد دانه و ارزش نانوایی مطلوبدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر توأم آبیاری با آب دریای خزر وتنش آبی دوره ای بر شوری خاک در گندمهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر توأم تنش آبی دورهای و شوری ناشی از آبدریا بر عملکرد گندمهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی لاینهای موتانت برنج حاصل ازجهش زایی با موتاژن EMS براساس تغییرات توالیهای ISSRاولین همایش ملی علوم زیستی1391
33دریافت فایل PDF مقالهمقایسه لاین های موتانت انتخابی برنج Oryza sativa L. بالاین مادری با استفاده ازنشانگرهای مولکولی و صفات کمیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات مورفولوژیکی بین لاین های موتانت M3 برنج حاصل ازجهش زایی باماده شیمیایی EMSدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات مولکولی و مورفولوژیکی ناشی از جهش با EMS در لاین های موتانت برنجدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر موتاژن شیمیایی اتیل متان سولفونات (EMS) بر تغییر توالیهای SSR در برنجدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
37دریافت فایل PDF مقالهشناسایی گیاهان موتانت متحمل به خشکی حاصل از جهش با اتیل متان سولفونات (EMS) در گیاه گلرنگدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر انتخاب بر مقاومت به Pythium ultimum در گلرنگاولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
39دریافت فایل PDF مقالهگزینش برای زودرسی در نسلهای اولیه تلاقی برگشتی بر اساس ارزیابی فنوتیپی و نشانگر اختصاصی ژناولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
40دریافت فایل PDF مقالهتعیین روابط فیلوژنتیکی اکوتیپ های زراعی و وحشی گلرنگ بوسیله نشانگرهای مولکولیهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
41دریافت فایل PDF مقالهانتقال زودرسی به برنج با روش تلاقی برگشتی بر اساس انتخاب به کمک نشانگرهای مولکولی (MAS)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع مورفولوژیکی و مولکولی لاینهای موتانت مقاوم به تنش خشکی حاصل از جهشزاییEMS برنج (رقم ندا) با موتاژنهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
43دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نانوسیلور روی افزایش عمر انباری گل بریده میخک سفید (وایت لیبریتی)پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
44دریافت فایل PDF مقالهبرآورد توارث پذیری مقاومت به قارچPythium ultimum در گلرنگسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
45دریافت فایل PDF مقالهمقایسه واکنش گلرنگ به دو بیمارگر پیتیوم و فایتوفتورا در شرایط آزمایشگاهسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
46دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهترین روش برای اصلاح مقاومت به pythium ultimum درگلرنگیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
47دریافت فایل PDF مقالهنقش پدیده هتروزیس درمقاومت گلرنگ نسبت به قارچ pythium ultimumیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
48دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تأثیر انتخاب ژنوتیپی بر واکنش گلرنگ به بیماری بوت همیری پیتیومیاولین همایش ملی دانه های روغنی1388
49دریافت فایل PDF مقالهمقاومت ژنوتیپ های گلرنگ به پوسیدگی و بوت همیری پیتیومی در شرایط مزرعهاولین همایش ملی دانه های روغنی1388
50دریافت فایل PDF مقالهشناسایی گیاهچههای مقاوم به Pythium ultimum در گلرنگاولین همایش ملی دانه های روغنی1388
51دریافت فایل PDF مقالهتاثیر انواع تیمارهیا کودی همراه با کود پتاسیم، بر عملکرد دانه و برداشت پتاسیم در یک خاک با سطح ویژه بالایازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
52دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نوع پوشش گیاهی و تغییر کاربری بر پارامترهای کیفیت خاک در اراضی لسی شرق استان گلستان منطقه آق سویازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
53دریافت فایل PDF مقالهگروهبندی و مطالعه تنوع ژنتیکی ارقام گندم ایرانی با استفاده از نشانگر ISSRدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
54دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل تنوع ژنتیکی عملکرد دانه ارقام گندم ایرانیدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
55دریافت فایل PDF مقالهتخمین میزان هتروزیس در پنبه با استفاده از فاصله ژنتیکی والدین بر مبنای نشانگر ISSRدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
56دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه هتروزیس وخویش آمیزی برای عملکرد، ارتفاع و زودرسی در پنبهدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
57دریافت فایل PDF مقالهتخمین میزان تنوع جمعیت گندم با ریزماهواره هادومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان با کمک نشانگر DNAدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع آللی VRN-A1 در برخی از گندمهای نان ایرانیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
60دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع بین رویشگاه های شمشاد در جنگلهای شمال ایران با نشانگرهای مولکولی RAPD و تعیین رویشگاههای در معرض خطرهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390

مقالات نمایه شده محمدهادی پهلوانی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهاصلاح موتاسیونی با پرتوتابی گاما برای بهبود انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و تولید در گندممجله تولید گیاهان زراعی1396
2دریافت فایل PDF مقالهآنالیز مولکولی و فیزیولوژیکی پیری برگ پرچم و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در گندم نان تحت تنش خشکی انتهاییفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1395
3دریافت فایل PDF مقالهارزش گذاری متغیرها به عنوان شاخص انتخاب برای بهبود عملکرد دانه در گندم نانمجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1400
4دریافت فایل PDF مقالهبرآورد اثرات هفت دهه آزادسازی ارقام بر افزایش عملکرد جو در ایرانپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1400
5دریافت فایل PDF مقالهنقش فرصت های یادگیری ژرفایی بر توسعه ی قابلیت های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانفصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی1400
6دریافت فایل PDF مقالهپاسخ برخی از متابولیت های اولیه ریشه برنج (Oryza sativa L.) به تنش شوریپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1399
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفیت نانوایی ارقام گندم نان ایرانی با استفاده از زیرواحدهای سنگین گلوتنینپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1399
8دریافت فایل PDF مقالهکمی سازی اثرات دما بر جوانه زنی و القای کمون ثانویه در ارقام مختلف جوفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
9دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل گرافیکی واکنش ژنوتیپ های گندم نان به تنش کم آبی در شرایط استان لرستانمجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1399
10دریافت فایل PDF مقالهتجزیه عملکرد دانه و اجزای آن در گندم نان و ارتباط آن ها با طول کلئوپتیل تحت شرایط کم آبیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
11دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از نشانگرهای آلل اختصاصی در شناسایی آلل های مکان های ژنی VRN-۱ در ژنوتیپ های گندم نانپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1398
12دریافت فایل PDF مقالهانتقال مجدد کربوهیدرات های محلول ساقه در گندم نان تحت تنش خشکی انتهاییمجله فرآیند و کارکرد گیاهی1397
13دریافت فایل PDF مقالهتجزیه پروبیت برای تعیین مناسب ترین دز پرتوتابی گاما در اصلاح موتاسیونی گندم پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1397
14دریافت فایل PDF مقالهبیان ژن های درگیر در متابولسیم فروکتان در ساقه گندم تحت تنش کم آبیپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1397
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مورفولوژیکی و مبتنی بر نشانگر برای سنبله دهی در گندمپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1397
16دریافت فایل PDF مقالهتعیین الگوی تنوع ژنتیکی توده‌های بومی گندم ایران بر مبنای نشانگر مولکولی ISSR و صفات مورفولوژیکیمجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1397
17دریافت فایل PDF مقالهرابطه ی مولفه های سرمایه ی روان شناختی و ویژگی های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانفصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی1396
18دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنش خشکی بر بیان ژن‌های درگیر در سنتز و هیدرولیز فروکتان در طی انتقال مجدد ذخایر فتوسنتزی ریشه گندممجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1396
19دریافت فایل PDF مقالهاثرفرم های مختلف ازت بر pH محیط کشت جنین زایی رویشی گیاه گوجه فرنگی(.Solanum lycopersicon L)مجله پژوهش های تولید گیاهی1396
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر توام تنش آبی دوره ای و شوری ناشی از آب دریای خزر بر عملکرد پنبهمجله پژوهش آب ایران1395
21دریافت فایل PDF مقالهگزینش ژنوتیپ های گندم (Triticum aestivum L.) بر اساس پایداری عملکرد و سازگاریپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1395
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی قرابت ژنتیکی و شناسایی نشانگرهای اختصاصی برای گلرنگ و خویشاوندان وحشی آن در ایرانپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1395
23دریافت فایل PDF مقالهتغییر سطح بیماریزایی Phytium ultimum در گلرنگ تحت شرایط متفاوت آزمایشگاه، گلخانه و مزرعهمجله پژوهش های تولید گیاهی1394
24دریافت فایل PDF مقالهتحلیل توارث کمیت و کیفیت الیاف پنبه با استفاده از تجزیه به عامل هامجله پژوهش های تولید گیاهی1393
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش آبی دوره ای و شوری ناشی از آب دریای خزر بر عملکرد واجزای عملکرد گندمنشریه آبیاری و زهکشی ایران1393
تاریخ ایجاد رزومه: 19 آذر 1398 - تعداد مشاهده 684 بار

نمودار سالانه مقالات محمدهادی پهلوانی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با محمدهادی پهلوانی


به اشتراک گذاری صفحه محمدهادی پهلوانی

کلیدواژه های مهم در مقالات محمدهادی پهلوانی

پشتیبانی