آقای دکتر رجب چوکان

Dr. Rajab Choukan

استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186524)

34
55
121
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی