ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای رجب چوکان

Rajab Chookan

استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186524)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی رجب چوکان در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی رجب چوکان در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات رجب چوکان در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتأثیر باکتریهای افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر قابلیت جوانه زنی بذر، بنیه گیاهچه و برخی ویژگیهای مرتبط ذرتدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
2دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد باکتریهای افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر جنبه های مختلف رشد و نمو ذرت در سیستم کشاورزی پایدار با نهاده کافیدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کاربرد باکتریهای افزاینده رشد گیاه(PGPR) بر ظهور واستقرار گیاهچه در مزرعه و برخی ویژگیهای مرتبط دورگهای دیررس ذرت.دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
4دریافت فایل PDF مقالهآینده تحقیقات ذرت در استان گلستان مثالی بارز از کشاورزی ارگانیکدومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
5دریافت فایل PDF مقالهاصلاح و بیوتکنولوژی انار تجزیه ارتباط برای صفات پومولوژیک در انار Punica geranatum L با استفاده از نشانگرهای ریز ماهوارههمایش ملی انار1390
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیب پذیری عمومی لاینها و ارزیابی هیبریدهای ذرت برای تحمل به خشکیاولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1390
7دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد و اجزاءعملکرد 11 هیبرید ذرت درشرایط آب و هوایی کرجششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی کنترل ژنتیکی صفات مختلف زراعی درذرت ازطریق تجزیه گرافیکییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی برخی صفات زراعی درذرت ازطریق تجزیه میانگین نسلهایازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیب پذیری خصوصی چهارده لاین ذرت با استفاده ازمدل امی ammi اثرات اصلی افزایشی و اثرات متقابل ضرب پذیریازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی هیبریدهای امیدبخش ذرت دانه ای دیررس و متوسط رس درفارسیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
12دریافت فایل PDF مقالهتعیین گروه های هتروتیک لاین های ذرت ایرانی با استفاده ازGGE biplotیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی کنترل ژنتیکی صفات مختلف درژنوتیپ های نخودیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی منابع ذرت حاره ای و نیمه حاره ای درترکیب با لاین های معتدلهدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقدماتی عملکردوپایداری هیبریدهای متوسط رس ذرت دانه ایدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی سازگاری و پایداری عملکرددانه درهیبریدهای پیشرفته ذرت دانه ای دیررس و متوسط رسدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیرباکتریهای افزاینده رشد PGPR برروندتجمع ماده خشک دورگ های دیررس ذرتدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
18دریافت فایل PDF مقالهتجزیه خوشه ای هیبریدهای دیررس و متوسط رس ذرت ازنظر خصوصیات زراعیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و اجزاء عملکرد دانه در هیبریدهای جدید ذرت دانه ایدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی پایداری عملکرد دانه در هیبریدهای ذرت دانه ای در مناطق مختلفدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
21دریافت فایل PDF مقالهمقایسه جمعیت های دو گونه آگروپیرون (A. desertorum و A. cristatum) از نظر عملکرد بذر و تولید علوفهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
22دریافت فایل PDF مقالهتجزیه میانگین نسل ها برای عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در ذرت (Zea mays L.)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
23دریافت فایل PDF مقالهمیزان ترکیب پذیری، وراثت سیتوپلاسمی و هتروزیس در ذرت به روش تلاقی های دای آللدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
24دریافت فایل PDF مقالهروابط لاین های ذرت ایرانی با لاین های استاندارد و انتساب آن ها به گرو ه های هتروتیک شناخته شدهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
25دریافت فایل PDF مقالهمطالعه نحوه توارث و عمل ژن مقاومت به سیاهک معمولی در ذرتدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
26دریافت فایل PDF مقالهانتخاب برای مقاومت به خشکی در لاین های اینبرد ذرت به کمک آب حفظ شده گیاهچه های تحت تنشدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
27دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در هیبریدهای مختلف ذرتدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
28دریافت فایل PDF مقالهتعیین نیاز حرارتی مراحل مختلف فنولوژی هیبرید های ذرت بر اساس سیستم واحد حرارتی گیاه (CHU) در تاریخ کشت های مختلفدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
29دریافت فایل PDF مقالهاثر باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) بر الگوی تسهیم ماده خشک بوته دورگ های دیررس ذرتدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خودباروری در تعدادی از اکوتیپها و ارقام یونجهسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های رشدی و عملکردی 4 رقم کلزای بهاره در شرایط رقابت با علف های هرز در منطقه رودان هرمزگاندومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی1395
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و صفات مورفولوژیکی در هیبریدهای جدید ذرت دانه ایسومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات فنولوژیکی و عملکرد در هیبریدهای ذرت دانه ایهفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1396
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات فنولوژیکی و عملکرد در هیبریدهای ذرت دانه ایهفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1396

مقالات رجب چوکان در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع توده های خربزه و طالبی Cucumis melo L برای مقاومت به پژمردگی فوزاریومی بر مبنای فعالیت آنزیم های بیوشیمیاییدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1394
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های خربزه و طالبی آلوده به پژمردگی آوندی فوزاریومی از نظر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتفصلنامه علوم باغبانی ایران1393
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روابط هورمون های اکسین و سیتوکینین بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت در شرایط تنش خشکیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1395
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر باکتری های افزاینده رشد گیاه PGPR برتسهیم ماده خشک بوته دورگ های دیررس ذرتفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
5دریافت فایل PDF مقالهتعیین ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای عملکرد علوفه و صفات زراعی یونجه (Medicago sativa L.) در تلاقی دی آللفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
6دریافت فایل PDF مقالهواکنش برخی صفات فیزیولوژیکی ذرت دانه ای به تنش خشکی و کاربرد هورمون های سیتوکینین و اکسینفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1398
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در شرایط تنش های متفاوت رطوبتی با استفاده از تجزیه گرافیکی GGE-biplot در ارقام مصنوعی آفتابگردان (Helianthus annuus L.)فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1397
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد کودهای ریزو باکتریایی افزاینده رشد گیاه(PGPR) در زراعت ذرت با نهاده کافیفصلنامه علوم محیطی1386
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی صفات کمی در هیبرید های ذرت (Zea mays L.) تحت تنش گرما با استفاده از تجزیه و تحلیل چند متغیرهپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1388
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به تنش خشکی هیبریدهای ذرت دانه ایپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1396
11دریافت فایل PDF مقالهتعیین دز بهینه و بررسی شاخص های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ ذرت تحت دزهای مختلف پرتو گاماپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1398
12دریافت فایل PDF مقالهبرآورد ترکیب‌ پذیری و عمل ژن در لاین‌های منتخب ذرت (Zea mays L.)فصلنامه علوم زراعی ایران1398
تاریخ ایجاد رزومه: 11 خرداد 1399 - تعداد مشاهده 497 بار

نمودار سالانه مقالات رجب چوکان طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با رجب چوکان


به اشتراک گذاری صفحه رجب چوکان

کلیدواژه های مهم در مقالات رجب چوکان

پشتیبانی