Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 415
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 302
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 398
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 31
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1شناسایی و تمایز ارقام تجاری سویا با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و ریزماهواره


فصلنامه علوم زراعی ایران1390
2اثر محلول پاشی براسینولید بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان (Triticum aestivum L.) رقم سیروان در شرایط تنش خشکی انتهای فصل
فصلنامه علوم زراعی ایران1396
3تعیین ارزش زراعی ارقام وارداتی نخود در مقایسه با ارقام ایرانی


فصلنامه به زراعی کشاورزی1401
4کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام گردو


مجله علوم باغبانی1393
5تاثیر کاربرد باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر تسهیم ماده خشک و برخی ویژگی های رشد ذرت در شرایط گلخانه

نشریه پژوهش های خاک1389
6ارزیابی کیفیت مزارع تولید بذر گندم از نظر آلودگی به علف های هرز غیرمجاز، سایر ارقام و سایر محصولات در استان های تهران و البرز

دوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی1401
7بررسی ترکیبات و اثرات ضدقارچی اسانس های توده های بذری بومی زیره سبز روی قارچ های بذرزاد
فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1400
8بررسی ویژگی های زراعی و پایداری عملکرد برخی ژنوتیپ های متوسط-دیررس سیب زمینی


فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1400
9ارزیابی تاثیر قارچ های بذرزاد روی جوانه زنی، سلامت و کیفیت توده های بذری بومی رازیانهفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1400
10بررسی اثر دمای انبار و قوه نامیه اولیه بر عوامل جوانه زنی و فعالیت آنزیمی بذر دو رقم پیاز (Allium cepa L.)


فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1400
11جداسازی، مدل سازی ساختاری و بررسی بیان ژن استریکتوزیدین سنتاز دخیل در مسیر بیوسنتز ایندول آلکالوئیدها در گیاه Papaver somniferum
فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1400
12برآورد اثر متقابل ژنوتیپ و محیط و میزان سازگاری لاین های امیدبخش اصلاحی برنج در مازندران
فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1400
13ارزیابی تاثیر قارچ بذرزاد Alternaria brassicicola روی میزان تولید و بیان ژن های دخیل در مسیر بیوسنتز تیمول و کارواکرول در Thymus vulgaris L.

مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1401
14جداسازی و شناسایی برخی جدایه های باکتریایی و قارچی بر اساس آزمون کیفی فعالیت سلولازی و لیگنینازی از منابع مختلف
فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1400
15تاثیر مدت زمان و شرایط انبارداری بر بنیه بذر پیاز

هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
16اثر تاخیر در کاشت بر ارتفاع سایه انداز و عملکرد علوفه دو رقم ارزن در رشت
هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
17اثر تاریخ های مختلف کشت بر تعدادی از ویژگی های برگ و ماده خشک دو رقم ارزن در رشت
هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
18اثر تنش خشکی بر ویژگی های جوانه زنی ده توده بومی گشنیز (.Coriandrum Sativoum L)
هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
19بررسی تاثیر تنش شوری بر ویژگی های جوانه زنی ۱۰ اکوتیپ بومی گشنیز
هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
20بررسی تنوع ژنتیکی در آویشن گونه Thymus Pubescens براساس نشانگر RAPD
مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی1392
21نانو ماشین باکتریایی: اینجکتیزوم تیپ III
مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی1393
22نقش اسلام در حمایت از محیط زیست
دومین همایش ملی پژوهشهای میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی1400
23اهمیت محیط زیست از دیدگاه اسلام
دومین همایش ملی پژوهشهای میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی1400
24امنیت غذایی از دیدگاه قرآن
دومین همایش ملی پژوهشهای میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی1400
25تشخیص مولکولی ژن های القاء شده گیاه سیب زمینی دخیل در دفاع علیه باکتری Ralstonia solanacearum
فصلنامه بیماریهای گیاهی1397
26بررسی اثر برهم کنش روش خاک ورزی، رطوبت اولیه خاک و زمان مصرف علف کش تری فلورآلین بر کنترل علف های هرز و عملکرد پنبه (Gossypium hirsutum L.)
فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)1397
27پراکنش ویروس برگ قاشقی و ویروس وای سیب زمینی در مزارع تولید بذر سیب زمینی استان همدان

فصلنامه حفاظت گیاهان1400
28غربالگری برخی ارقام تجاری زردآلوی ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره با هدف شناسایی هم نامی ها
مجله علوم باغبانی1400
29بررسی کاربرد کودهای ریزو باکتریایی افزاینده رشد گیاه(PGPR) در زراعت ذرت با نهاده کافی

فصلنامه علوم محیطی1386
30اثر مصرف کود نیتروژن، ارتفاع برش محصول اصلی برنج و زمان کاشت شبدر برسیم بر عملکرد و کیفیت دانه راتون و شبدر در کشت توام
فصلنامه تحقیقات غلات1391

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

ردیفعنوان طرحسال نشر
1نگرشی تحلیلی بر وضعیت غلات مادری کشور( گندم - جو) سال زراعی ‮‭1380-81‬1381
2توصیه های نوین بهداشت و سلامت بذر1381
3وضعیت موجود، تنگناها، راهکارها، در تامین گندم های بذری کشور گواهی شده و مادری (آبی و دیم) سال زراعی ‮‭1383-82‬1381
4دستورالعمل تنظیم و پیشنهاد تعرفه ارایه خدمات کنترل مزارع به منظور تهیه بذور گواهی شده1384
5بررسی اقتصادی فعالیتهای موسسه در زمینه تولید بذر هیبرید ذرت در اراضی بخش خصوصی دشت مغان در سال ‮‭1383‬1384
6دستورالعمل تنظیم و پیشنهاد تعرفه ارایه خدمات: بررسی اسناد ثبت سفارش بذور وارداتی و صدور مجوز واردات- دریافت اظهارنامه های گمرکی، بررسی و صدور مجوز ترخیص کالا از گمرکات کشور- نمونه برداری از بذور تولید داخل، بذور صادراتی و وارداتی1384
7دستورالعمل تنظیم و پیشنهاد تعرفه ارایه خدمات نظارت، کنترل و گواهی نهالستانها به منظور تهیه نهال گواهی شده در سال ‮‭84‬1384
8بذر و انبارهای نگهداری بذر (نشریه)1385
9بررسی دستورالعمل آزمون جوانه زنی استاندارد بذر پنبه (نشریه)1385
10شرایط گلخانه ای تولید ریزغده سیب زمینی1385
11اهمیت تولید ریزغده سیب زمینی1385
12برداشت و آماده سازی ریزغده سیب زمینی1385
13شرایط کشت بافت سیب زمینی1385
14کیفیت بذر برنج (نشریه فنی)1387
15تولید بذر گندم (نشریه فنی)1387
16اصول اجرای آزمون کرت های کنترلی (نشریه فنی)1387
17بررسی اثر سطوح مختلف کودهای آلی محرک و تنظیم کننده رشد بر صفات زراعی و روند رشد سه رقم ذزت هیربد در دو تاریخ کاشت متفاوت1388
18گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام زردآلو1389
19بررسی و انتخاب در توده ها و نسل های در حال تفکیک گندم نان و آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی در صفی آباد دزفول1390
20تولید و کنترل و گواهی بذر پیاز1390
21راهنمای فنی کنترل مزارع و گواهی بذر هیبرید ذرت1390
22تولید و فرآوری بذر طالبی و خربزه1390
23تحلیل راهکار کارآمدتر برداشت و فرآوری بذر هیبرید ذرت با تکیه بر ارزش افزوده اقتصادی آن1390
24گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی بررسی اثر پرایمینگ بذر بر میزان جوانه زنی، سبز شدن و عملکرد گندم زمستانه1389
25گزارش نهایی پروژه تحلیل اقتصادی اثر سطوح مختلف کودهای آلی محرک و تنظیم کننده رشد بر صفات زراعی و روند رشد سه رقم ذرت هیبرید در دو تاریخ کاشت متفاوت1389
26گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی مطالعه فراوانی جمعیت آفات بذور گندم و جو در انبارهای مناطق مرکزی ایران1389
27گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی تعیین مناسبترین تعداد غده نمونه برداری شده و سطح نمونه برداری (اندازه هر ‭lot) ‬سیب زمینی به منظور انجام آزمون ‭ELISA ‬و تعیین طبقه بذری1389
28گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام انگور1390
29گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی بررسی اثر بسته بندی و مدت انبارداری بر قدرت بذر کلزا1388
30بررسی امکان تا ثیر مدیریت تغذیه ای بر توزیع اندازه و نرخ تکثیر غده های بذری سیب زمینی1391

کنفرانسهای برگزار شده مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

تاکنون 0 کنفرانس توسط مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

  تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

   آمار سالانه مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

   نمودار انتشار سالانه مقالات

   همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

   شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
   بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال تاکنون با 340 پژوهشگر از 84 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

   تعداد نویسندگان در رده های مختلف

   همکاری پژوهشگران مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
   • 234 مقاله نویسنده اول
   • 182 مقاله نویسنده دوم
   • 165 مقاله نویسنده سوم
   • 117 مقاله نویسنده چهارم
   توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازمؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

   آخرین افراد مهم علمی این مرکز

   منابع آمار

   پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,400,220 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

   همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

   دقت تحلیلها

   سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

   سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
   پشتیبانی