ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 370
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 382
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 30
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1استفاده از نشانگرهای SSR جهت تفکیک ژنتیکی برخی ارقام تجاری نخل خرما
مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1399
2اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر اندام زایی گونه زالزالک ایروانی (Crataegus pseudoheterophylla Pojark.) در کشت درون شیشه ای
دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1394
3بسترسازی و رفع موانع برای صادرات بذر
دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی1400
4همبستگی شاخصهای قابلیت جوانه زنی بذر و بنیه گیاهچه لاین های اینبرد والدینی ذرت هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ با ظهور گیاهچه در مزرعه
فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1399
5بررسی نوع قارچ کش و دوره انبارداری بر بنیه بذر سه رقم جو درطبقه مادری


فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1399
6ردیابی Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli و استفاده از روش بهینه شده در پایش سلامت توده های بذری لوبیا

فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1399
7ارزیابی کم آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب عناب (Ziziphus jujuba) در شرایط لایسیمتری
نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک1399
8جمعآوری و تعیین ویژگی جدایههای ایرانی ویروس چندوجهی هستهای کرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera Single Nucleopolyhedro virus (HearSNPV) بر مبنای ژن پلیهدرین (polh)
دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1399
9تاثیر کاربرد کود نیتروژن و محلولپاشی برگی با عنصر روی بر عملکرد و برخی خصوصیات رشدی بوتههای سیبزمینی
فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1399
10تکثیر درونشیشهای و عاریسازی ژنوتیپهای برتر محلب (‏Prunus mahaleb‏) از ویروسهای بذرزاد ‏از طریق گرمادرمانی و کشت مریستم ‏
فصلنامه علوم باغبانی ایران1399
11ارزیابی جوانه زنی بذر لوبیا تحت اثرات آللوپاتی چند گونه علف هرز غالب


شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
12کنترل بیولوژیک قارچ Rizoctonia solani عامل بیماری شانکر ریزوکتونیایی سیب زمینی با استفاده ازجدایه های قارچ Trichoderma viride

شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
13ارزیابی اثرات ضدقارچی برخی اسانسهای گیاهی علیه قارچ Alternaria alternata عامل سوختگی برگ و خوشه ی برنج

شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
14شناسایی و کنترل بیماری سرخشکیدگی شاخه درختان توت با استفاده از ترکیب فرموله بر پایه اتان پراکسوئیک اسید در فضای سبز شهر تهران
ششمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی1399
15بررسی اثرات قارچ میکوریزا Rhizophagus irregularis روی شاخص های رشدی زیره سبز تحت شرایط تنش شوری

دومین همایش بین ­المللی شورورزی1398
16امنیت غذایی و گیاهان شورپسنددومین همایش بین ­المللی شورورزی1398
17الگوی تجمع و جذب یون ها در گیاهان شورپسند در خاک های شور

دومین همایش بین ­المللی شورورزی1398
18استفاده از گیاهان شورپسند به عنوان منبعی غنی از ترکیبات داروییدومین همایش بین ­المللی شورورزی1398
19بررسی عملکرد سرشاخه و صفات مورفولوژیکی در جمعیت‌های نعناع Mentha pulegium
دوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران1399
20تاثیر نوع قارچ کش بر اجزاء عملکرد ارقام مختلف جو (Hordeum vulgare L.) پس از انبارداری
دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1399
21اهمیت کشاورزی ارگانیک در امنیت غذایی


سیزدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت1399
22ارزیابی فعالیت آنزیم های مخرب دیواره سلولی گونه های Fusariumهمراه ریشه و بنه زعفران در استان خراسان جنوبی
فصلنامه زراعت و فناوری زعفران1399
23مقاله مروری: راهبردهای تلفیقی سلامت بذر برای پیشگیری از دژنراسیون بذر
فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1398
24تاثیر محتوای رطوبت بذر و مدت انبارکردن بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه سه رقم گندم (Triticum aestivum L.) در استان مازندران
فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1398
25ارزیابی صدمات فیزیکی، جوانه زنی و بنیه بذر لاین های والدین ذرت هیبرید در ماشین دانه کن بلال
فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1398
26تاثیر رطوبت زمان برداشت و دمای انبار بر بنیه بذر ارقام مختلف جو (Hordeum vulgare L.)


فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1398
27اثر سطح خشکی در بوته مادری بر خصوصیات جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه ارقام سویا
دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک1396
28ارزیابی آزمون LAMP با خصوصیت رنگ سنجی جهت ردیابی چشمی Ralstonia solanacearum در محموله های سیب زمینی ایستگاه های قرنطینه ای ایران
فصلنامه حفاظت گیاهان1398
29شناسایی گروه غالب ویروس اس سیب زمینی (PVS) در ایران و بیان ژن پوشش پروتیینی آن

دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1397
30بررسی اثر مقادیر مختلف ایندول- 3 بوتیریک اسید ( IBA ) و بستر پایه بر ریشه زایی درون شیشه ای در عناب
اولین همایش ملی عناب1398

کنفرانسهای برگزار شده مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

تاکنون 0 کنفرانس توسط مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

  تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

   آمار سالانه مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

   نمودار انتشار سالانه مقالات

   همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

   شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
   بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال تاکنون با 296 پژوهشگر از 74 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

   تعداد نویسندگان در رده های مختلف

   همکاری پژوهشگران مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
   • 208 مقاله نویسنده اول
   • 165 مقاله نویسنده دوم
   • 151 مقاله نویسنده سوم
   • 107 مقاله نویسنده چهارم
   توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازمؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

   آخرین افراد مهم علمی این مرکز

   منابع آمار

   پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,165,374 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

   همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

   دقت تحلیلها

   سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

   سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
   پشتیبانی