آقای دکتر محمدرضا اردکانی

Dr. Mohamad Reza Ardakani

استاد، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185990)

199
79
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی