خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 10,354
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 18
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 44
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 30
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 52 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 9 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 43 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تاثیر استفاده از سین بیوتیک پکتین و لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر عملکرد رشد و بیان ژن های مرتبط با رشد بچه فیل ماهی (Huso huso) نوشته اسماعیل جباری و ولی اله جعفری و رقیه صفری و سید حسین حسینی فر و محمدرضا ایمانپوراثرات مکمل سازی پودر قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus) در جیره غذایی بچه ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) بر عملکرد رشد، ایمنی موکوس پوست و سرم خون و الگوی پروتئینی موکوس نوشته حسین عرب و حامد پاکنژاد و حسین حسینی فر و محمدرضا ایمانپور و علی جافر نودهبررسی میزان تقلب در تولید کنسرو ماهی تن با استفاده از روش DNA بارکدینگ در ایران نوشته مهدی ذوالفقاری و حامد پاک نژادارزیابی اثرات محیطی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss (Walbaum, ۱۷۹۲) در قفس های جنوب دریای خزر نوشته علینقی مقصودلو و سیدعباس حسینی و رسول قربانی و سعید اسماعیل پور پودهمقایسه خواص عملکردی پروتئین استخراج شده از ریزجلبک اسپیرولینا (Spirulina Platensis) با روشهای مختلف نوشته ساناز اورجه و پرستو پورعاشوری و بهاره شعبانپوراثر افزودن جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) و مولتی آنزیم ناتوزیم بر عملکرد رشد، بازماندگی و شاخص های خونی بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) نوشته محمدتقی فرهادی و محمد رضا ایمان پور و رقیه صفریارزیابی مولفه ها و شاخص های ارزیابی تاب آوری اقتصادی کشاورزان در برابر مخاطرات اقلیمی نوشته محمد شریف شریف زادهAdvantages and disadvantages of organic production of garden products on external green walls نوشته Mansoure Jozay و Hossein Zarei و Sarah KhorasaninejadManagement of weeds, pests and diseases in the production of garden products on external green walls نوشته Mansoure Jozay و Hossein Zarei و Sarah Khorasaninejadبهینه سازی روش استخراج عصاره برگ زیتون بر اساس میزان اولئوروپئین با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا نوشته منصوره سلیمانی فردارزیابی اقتصادی گیاهان دارویی در پلانهای سلامت و تجارت ایران و جهان نوشته منصوره سلیمانی فردمدیریت استراتژیک گیاهان دارویی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور نوشته منصوره سلیمانی فردبررسی روشهای تصفیه فاضلاب های صنعتی و خانگی نوشته منصوره سلیمانی فردارزیابی اقتصادی طرح های تصفیه آب و فاضلاب های شهری و صنعتی نوشته منصوره سلیمانی فردنشان دارسازی رزمارینیک اسید Rosmarinic Acid)) پرتودیده با گالیم-۶۷ نوشته نرجس دماوندی کمالیتعیین نسبت نیمرخ اجتماعی در فرآیند تصمیم گیری مدیریت پایدار منابع آب و خاک در حوضه امام کندی ارومیه نوشته شهناز میرزاییبررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای مختلف باقلا (. Vicia faba L) در تاریخ کشتهای تاخیری در شرایط آب و هوایی گرگان نوشته صفورا جافرنودهبهینه سازی اثر امواج فراصوت بر تولید گانودریک اسید در Ganoderma adspersum با روش سطح پاسخ نوشته منصوره آقاسی زاده شعرباف و وحیده پیام نور و محمدرضا کاوسیتغییرپذیری فرم های اصلی و ثانویه هوموس در مقیاس محلی در رابطه با شاخص های مورفومتری نوشته امیررضا نیک پور و هاشم حبشیتاثیر استفاده از مواد کندسوز کننده در ساختار پوشش آکریلیکی بر کندسوز شوندگی چوب صنوبر رنگ شده نوشته زهرا الهی فرد و داود رسولی و تقی طبرسا و محمدرضا ماستری فراهانی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مطالعه تطبیقی روشهای پیش بینی خشکسالی هواشناسی با استفاده از مدل های داده کاوی بر اساس پدیده های بزرگ مقیاس و لکه های خورشیدی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک گرگان( (1394)تحلیل دینامیکی سد ها با لحاظ در نظر گرفتن اندرکنش پی – بدنه مطالعه موردی سد نرماب استان گلستان (1390)تحقیق و تعیین شاخص آسیب پذیری زیست محیطی منابع آب موردی استان گلستان (1390)تجزیه و تحلیل جریان آبراهه ای در حوضه رودخانه گرگانرود استان گلستان (پتانسیل- بهره برداری) (1389)تحقیق پیرامون پایدارسازی خاک های مسئله دار در اجرای طرح های آبی (موردی اترک) (1391)بهینه سازی بهره برداری از دریاچه ها و تالاب های حوضه آبریز اترک (1391)برنامه مدیریت سیستم سدهای مخزنی: امکان سنجی مدیریت منابع آب با (DSS) بررسی سیستم پشتیبانی تصمیم (مطالعه موردی: رودخانه گرگانرود) (1387)بررسی منابع آب و آلاینده های منابع آب (مطالعه موردی حوضه گرگانرود) (1389)بررسی کارآیی روش های مختلف برآورد رسوب معلق در ایستگاههای هیدرومتری موردی استان گلستان (1388)بررسی عوامل تشدیدکننده فرسایش و رسوب گذاری رودخانه ها (1391)بررسی روش های آماری بیش از یک متغیر جهت برآورد دوره ی بازگشت سیلاب و مقایسه ی آن با روش های معمول تک متغیره (1395)بررسی تطبیقی روشهای برآورد رسوب و انتخاب بهترین مدل برای برآورد بارهای رسوبی رودخانه چهل چای و سرشاخه های آن شامل: چهل چای، نرماب، خرمالو (1390)بررسی ارتباط بارش – رواناب سطحی در حوضه آبریز سد گلستان و تهیه مدل عصبی هوشمند بارش - رواناب (1388)آسیب شناسی الگوی کشت در شبکه های مدرن و سنتی (مطالعه موردی استان گلستان) (1393)ارزیابی و مقایسه راندمان کاربرد آبیاری تحت شیوه های آبیاری سطحی، سنتی و مدرن در مزارع استان گلستان (1389)ارزیابی اقتصادی و اجتماعی آببندان های دو منظوره کشاورزی- شیلاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی استان گلستان (1391)پژوهش در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان: (فعالیت های علمی، تحقیقاتی سال های ‮‭1375-1374‬) (1376)بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان حاوی رسوب درمحیط متخلخل ومقایسه آن برای جریان فاقد رسوب (1390)

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تاکنون 12 کنفرانس توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به صورت زیر است: