آقای دکتر مهران غلامی

Dr. Mehran Gholami

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (106516)

16
12
34
1
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

تحصیلات تخصصی