آقای دکتر جهانشیر امینی

Dr. Jahanshir Amini

دانشیار - دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180032)

13
19
3
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی