خانم دکتر زرین مینوچهر

Dr. zarrin minuchehr

عضو هیئت علمی پژوهشی . پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری. گروه پژوهشی زیست فناوری سامانه ای

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180889)

20
6
28
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی