آقای دکتر محمدرضا حسندخت

Dr. Mohammadreza Hasandokht

استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، البرز، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180017)

36
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی