آقای احمد احمدپور

Ahmad Ahmad Pour

استاد دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181823)

62
37
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی