ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای محمدصادق علوی یگانه

Mohammadsadegh Alavi

استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186532)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی محمدصادق علوی یگانه در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی محمدصادق علوی یگانه در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات محمدصادق علوی یگانه در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهکمی سازی تنوع فیلوژنتیک: مکمل روش های سنتی در حفاظت از تنوع زیستیهمایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار1389
2دریافت فایل PDF مقالهالگوی رشد پنجزاری ماهی باله نارنجی (Photopectoralis bindus) در سواحل استان هرمزگاناولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
3دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ریختی دو گونه شگ ماهی مهاجر Alosa kessleri و خزری Alosa caspia در سواحل استان گیلان با استفاده از صفات اندازشی و شمارشیاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی آرایه شناسی و وضعیت حفاظتی گونه در حال انقراض کپوردندان فارس Aphanius farsicusسومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست1393
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سن بر میزان خاویار استحصالی و هماوری ماهی قره برون (Acipenser persicus)همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
6دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ریختی گونه های راسته زوانتاریا Zoantharia درمنطقه جزرومدی ساحل شرقی جزیره هرمزدومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
7دریافت فایل PDF مقالهاولین گزارش از حضور گاوماهی حفار Trypauchen vaginaدر سواحل ایرانی خلیج فارساولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی1393
8دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ساختار سنگریزه شنوایی Otolith Sagitta در شگ ماهی خزری Alosa caspia وبراشنیکووی Alosa braschnikowi و ارتباط آن با متغییرهای سن، طول و وزناولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی1393
9دریافت فایل PDF مقالهرابطه اندازه - زی توده در چهار گونه از شکم پایان جنس Nerita (Gastropoda: Neritidae) در ناحیه جزر و مدی بندر لنگهکنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
10دریافت فایل PDF مقالهفراوانی طولی و توالی حضور گونه های گاو ماهیان در سواحل جنوبی خزر ( مطالعه موردی: سواحل شهرستان نور)کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
11دریافت فایل PDF مقالهاولین گزارش تایید شده از حضورSillago arabica (Perciformes: Sillaginidae) در آبهای سواحل جنوبی ایرانسومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس1394
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تراکم راسته زوانتاریا Zoantharia در ناحیه جزرومدی جزیره هرمزکنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی1394
13دریافت فایل PDF مقالهمقایسه خصوصیات ریختی و شمارشی دوجمعیت اردک ماهی Esox Lucius Linnaeus, 1785 دردریاچه ولشت و تالاب امیرکلایهاولین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
14دریافت فایل PDF مقالهکاربردابعاداتولیت درتخمین اندازه ووزن ماهی شورت Sillago sihamaاولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی1395
15دریافت فایل PDF مقالهتبارشناسی جمعیت اردک ماهی شمالی Esox lucius در تالاب انزلیچهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی1395
16دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ریختی دو گونه از کفال ماهیان سواحل جنوبی دریای خزر؛ کفال طلایی (Risso,1810) Liza aurata و کفال پوزه باریک Liza saliens (Risso,1810)دوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی1396
17دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ویژگی های زیستی ذخایر مختلف گاوماهی قفقازی (berg, 1916) knipowestchia caucasica با استفاده از روشهای رایانه بر در استان گلستانکنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه1396
18دریافت فایل PDF مقالهگزارش های مرتبط با حضور گونه های جدید از ماهیان در خلیج فارس، پیامدها و دلایلکنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران1397
19دریافت فایل PDF مقالهالگوی رشد پنج زاری ماهی مخطط (Aurigequula fasciata) در سواحل استان هرمزگاندومین کنفرانس ماهی شناسی ایران1393
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی و طبقه بندی منابع اطلاعات ماهی شناسی در اینترنتدومین کنفرانس ماهی شناسی ایران1393
21دریافت فایل PDF مقالهاولین گزارش از حضور گاوماهی حفار Trypauchen vagina در سواحل ایرانی خلیج فارسدومین کنفرانس ماهی شناسی ایران1393
22دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ریختی دو گونه شگ ماهی Alosa braschnikowi و Alosa saposchnikowii در سواحل استان گیلان با استفاده از صفات اندازشی و شمارشیدومین کنفرانس ماهی شناسی ایران1393
23دریافت فایل PDF مقالهMorphological comparison of two shad species, Alosa braschnikowi and Alosa saposchnikowii using morphometric and meristic characteristics in Guilan coastsدومین کنفرانس ماهی شناسی ایران1393
24دریافت فایل PDF مقالهThe First Record of the Burrowing goby, Trypauchen vagina (Actinopterygii: Gobiidae), from the Iranian Coasts of the Persian Gulfدومین کنفرانس ماهی شناسی ایران1393
25دریافت فایل PDF مقالهSurveying and classifying of Ichthyological scientific data on internetدومین کنفرانس ماهی شناسی ایران1393
26دریافت فایل PDF مقالهشناسایی گونه های خانواده اسبچه ماهیان در سواحل خلیج عماننخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران1398
27دریافت فایل PDF مقالهاولین گزارش از حضور ساردین سفید Escualosa thoracata در سواحل ایرانی دریای عماننخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران1398
28دریافت فایل PDF مقالهReview of reports indicating new records from the Persian Gulf fish fauna, implications and reasonsکنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران1397
29دریافت فایل PDF مقالهFirst report of Equulites klunzingeri identification in the Persian Gulf by using DNA Barcoding techniqueبیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران1397
30دریافت فایل PDF مقالهFirst confirmed report for identification of Mienerita debilis (Gastropoda: Neritidae)from Iranian coast of the Oman sea by using DNA barcoding techniqueبیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران1397
31دریافت فایل PDF مقالهUsing Otolith dimensions in estimation of size and mass of silver sillago, Sillago sihamaاولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی1395
32دریافت فایل PDF مقالهنخستین گزارش تایید شده از شناسایی شورت ماهی گونه Sillago attenuata (Perciformes;Sillaginidae) در سواحل ایرانی خلیج فارس و مقایسه ریختی با گونه Sillago sihamaنوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان همبستگی تجمع هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای( PAHs) با پارامترهای طول و وزن در گونه شلج ( Leuciscus vorax )اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
34دریافت فایل PDF مقالهتعیین غلظت ترکیبات PAH در بافتهای عضله و امعاء و احشاء گونه کپورمعمولی( Cyprinus carpio )در تالاب بین المللی شادگاناولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
35دریافت فایل PDF مقالهکمی سازی تنوع فیلوژنتیک: مکمل روش های سنتی در حفاظت از تنوع زیستیکنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی1389
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی خصوصیات زیستی دو گونه میگوی Palaemon adspersus و Palaemon elegans در جنوب دریای خزر (سواحل نور)ششمین همایش علوم و فنون دریایی1384
تاریخ ایجاد رزومه: 18 خرداد 1399 - تعداد مشاهده 98 بار

نمودار تولید سالانه مقالات محمدصادق علوی یگانه

تماس با محمدصادق علوی یگانه

شماره تلفن: 02144999152

به اشتراک گذاری صفحه محمدصادق علوی یگانه

پشتیبانی