خانم شهناز دانش

Shahnaz Danesh

مدیرگروه آموزشی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184951)

69
16
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی