آقای رضا چنگیزی

Reza Changizi

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182718)

10
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی