خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,640
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 198
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 75
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 11 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 15 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

شناسایی الگوهای حرکتی طوفان های حاره ای با استفاده از داده کاوی مکانی نوشته مجید فیروزی مهرMolecular genetics and ecological divergence time study of the cone snail species in the Persian Gulf نوشته Mohammad Taghi Ronagh و Ahmad SavariNew report of Protankyra psudodigitata Semper, ۱۸۶۷ (Holothuroidea: Apodida) from Persian Gulf, Boushehr with note on its taxonomic features نوشته Soroor Peyghan و B. Doost-Shenas و M.T. Ronagh و M.B. Nabaviتجزیه و تحلیل نقش نئوتکتونیک در مورفولوژی و رفتار شبکه زهکشی (مطالعه موردی: حوضه انجیران) نوشته هیوا علمی زادهSmartphone-based colorimetric determination of triclosan in water samples after ultrasound assisted- dispersive liquid-liquid microextraction microextraction under optimized RSM conditions نوشته Monireh Shahvalinia و Arash Larki و Kamal GhamemiOptimization of efficient removal of lead ions with piperazine-modified magnetic graphene oxide (PIP@MGO) nanocomposite using RSM نوشته Mousa Alboghbeish و Arash Larkiاثربخشی مهارتهای اجتماعی – هیجانی بر رفتارهای یادگیری دانشآموزان ششم ابتدایی شیراز نوشته سارا جاویدپورطراحی مبدل معکوس برای مجموعه سه پیمانه ای متوازن با استفاده از CRTF نوشته سارا موسوی و محمد اسماعیل دوستبررسی تحلیلی و تطبیقی روایت عاشورا در تاریخ طبری و تاریخ بلعمی بر اساس نظریه فزون متنیت ژنت نوشته حامد صافیCombined Morphological and Molecular Phylogenetic Analysis of the Genus Tripos (Dinophyceae) from the Persian Gulf نوشته Zahra Yarahmadi و Ahmad Savari و Seyyed Mohammad Bagher Nabaviارزیابی و پهنه بندی خطر زلزله در استان بوشهر نوشته مهیار مجیدی نیکResearch Article: Replacement effects of soybean meal with sesame seed cake on growth, biochemical body composition, and economic efficiency of Cyprinus carpio formulated diet نوشته S.M. Mousaviتفسیر و تحلیل شعر ستایشی (تا پایان قرن هشتم) نوشته آرش امراییبررسی راهبردهای توسعه ورزش اسکیت در شهرستان خرمشهر نوشته افتخار محمدیارزیابی ریسک سلامتی آرسنیک در منابع آب آشامیدنی و آبیاری و برنج منطقه میداوود در استان خوزستان نوشته Marzieh مرضیه کلاه کجNumerical modelling the effect of wind on Water Level and Evaporation Rate in the Persian Gulf نوشته Omid Mahpeykarبررسی محیط تشکیل افق های فسفریتی کانسارهای کوه سفید و بناری با استفاده از شواهد کانی شناسی نوشته مجید حیدریگذری فراسوی به اصلاح روش SPM و مقایسه آن با مدل هوشمند GIDS نوشته همایون احمدوند و محمد علی نجارپوربررسی نقش مدیریت استعداد و جانشین پروری در توسعه عملکرد موسسات حسابرسی ایران نوشته محمد امین کوه بربررسی نوسانات سطح آبهای زیرزمینی دشت شوش در ارتباط با تغییرات محیطی نوشته آزاده مقصودی و هیوا علمیزاده

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

تاکنون 6 کنفرانس توسط دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: