خلاصه فعالیتهای علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,787
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,562
رتبه علمی در کل کشور: 214
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 6
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 13 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

آلودگی مواد غذایی به باکتری لیستریا مونوسیتوژنز در ایران (۱۴۰۲-۱۳۹۰) نوشته اسماعیل عبداله زادهمقایسه غلظت هیدروکربن های نفتی سرطان زا در بافت پنج گروه از اجتماعات ماکروزئو بنتوز در آب های اطراف بندرعباس نوشته کیوان اجلالی خانقاهپراکنش و مطالعه تاکسونومیکی گونه های روتیفرا درراستای آبزی پروری در دریاچه سد ارس نوشته جلیل سبک آراتدوین ماتریس SWOT برای صادرات غذاهای دریایی به روسیه با استفاده از روش دلفی نوشته مهدی آل بوفیتیلهتحلیل مولفه های تاثیرگذار بر توسعه کارآفرینی فناورانه و نوآورانه در صید و صیادی استان های شمالی کشور نوشته محمود حافظیهبررسی ویژگی ها و مطلوبیت زیستگاهی رودخانه تجن به منظور رهاسازی بچه ماهیان سفید (Rutilus frisii) نوشته محمدعلی افرائی بندپی و حسن نصراله زاده ساروی و فاطمه سادات تهامی و مهدی نادری جلودارارزش غذایی، فیتوشیمیایی و وضعیت آنتی اکسیدانی مخلوط ماکروجلبک های قهوه ای Sargassum ilicifolium، Nizimuddinia zanardini،Cystoseira indica و Padina australis نوشته اشکان اژدریامکان سنجی رودخانه خیرآباد گچساران بر اساس شاخص های فیزیکی و شیمیایی آب و داده های اقلیمی برای پرورش ماهیان خاویاری نوشته سیدعبدالحمید حسینی و ابوالحسن راستیان نسب و محمدمیثم صلاحی اردکانی و اسماعیل کاظمیتجزیه وتحلیل کمی و کیفی پروفایل اسیدهای چرب عضله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پرورش یافته در آب شیرین و لب شور با چهار نوع خوراک مختلف نوشته سید محمد وحید فارابی و رضا صفریمقایسه شاخص های تولیدمثلی بین و درون جمعیت های مختلف کپور معمولی (Cyprinus carpio) نوشته سمیرا ناظم رعایا و سیدعبدالصاحب مرتضوی زاده و آیه سادات صدر و محمد یونس زاده فشالمی و فرخ امیری و فاطمه حکمت پور و حسین هوشمند و مینا آهنگرزاده و فرحناز کیان ارثیساختار جمعیت دوکفه ای Mytilaster lineatus (Gmelin, ۱۷۹۱) در سازه های مصنوعی بنادر جنوب غربی دریای کاسپین نوشته علیرضا میرزاجانیسن، رشد و مقدار زی توده ماهی کفال طلایی (Chelon aurata Risso, ۱۸۱۰) در آبهای ایرانی دریای خزر نوشته غلامرضا دریانبرد و حسن فضلی و سیدعباس حسینی و اکبر پورغلامی مقدمارزیابی خطر سلامت و سطوح فلزات سمی در ماهی سفید (Rutilus kutum) دریای خزر نوشته حسن نصراله زاده ساروی و مینا سیف زاده و مریم رضائی و غلامرضا دریانبرد و شراره فیروزکندیاناستفاده از تجربه تاثیرات کووید-۱۹ بر فعالیت های شیلاتی برای پیشگیری از آسیب های مشابه آتی، در ایران نوشته علی سالارپوریاثر روش های استخراج اسیدی، آنزیمی و فراصوت بر ویژگی های پلی ساکارید فوکوئیدان استخراجی از جلبک قهوه ای Sargassum ilicifolium نوشته مهدی آل بوفتیلهاثرات سطوح اسید های بوتیریک و پروپیونیک جیره بر شاخص های رشد و فلور میکروبی روده ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta) نوشته منصور طرفی موزان زادهComparison of temporal and spatial patterns of water quality parameters in Anzali Wetland (southwest of the Caspian Sea) using Support vector machine model نوشته Tahereh BagheriLength-weight relationship, condition factor and relative condition factor of Alosa braschnikowi and A. caspia in the southeast of the Caspian Sea (Goharbaran) نوشته Hasan Fazli و Gholamreza Daryanabard و Mehdi Naderi Jolodar و Hassan Mollaei و Hosein Taleshian و Faramarz BagherzadehA historical data on the seasonal density variation of phytoplankton, zooplankton and Mnemiopsis leidyi in the South Caspian Sea نوشته M. Rowshan Tabari و M. Golaghaei و M.T. Rostamian و N. KhodaparastSome aspects of the life history of Oxynoemacheilus bergianus (Actinopterygii: Nemacheilidae) from the Jajrud River in the Namak Lake basin, Central Iran نوشته Keyvan Abbasi

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

تغییراتیکه پس از مرگ ماهی بوجود میاید : (نحوه تشخیص ماهی سالم از ماهی غیر سالم ) (1354)ماهی سفید‭Rutillus frisii kutum‬وضعیت گذشته و کنونی آن در آبهای شمالی ایران (1356)باانواع ماهی و میگوی خلیج فارس و دریای عمان و طرز طبخ آنها آشنا شوید (1355)برنامه توسعه صید و صیادی : طرح احیای بندر صیادی گواتر ()برنامه توسعه صید وصیادی : طرح بازسازی روستای صیادی بریس ()تکنولوژی عملی کنسرو و انواع ماهی تون و ساردین بانضمام تحقیقی درباره انواع ماهیهای قابل کنسرو خلیج فارس ، دریای عمان و دریای خزر (1358)بررسی و تجزیه و تحلیل آمار تولیدات شیلات منطقه استان بوشهر از سال ‮‭1353‬ لغایت ‮‭1360‬ (1361)مختصری در مورد چگونگی طراحی کارگاههای تکثیر و پرورش و تکثیر مصنوعی کپور ماهی از ماهیان آب شیرین : کپور معمولی ، کپور ماهیان چینی ، کپور ماهیان هندی ، سوف ، اردک ماهی (1365)استفتا ازامام خمینی در مورد حلال بودن برخی از ماهیها (1362)خصوصی کردن و تجدید سازمان خدمات ترویج کشاورزی هلند (1366)استراتژی مدیریت آب برای پیش گیری از بیماری لکه سفید‭White spot syndrome diseases‬ (1381)توسعه فن آوری پرورش صنعتی و تجاری تاس ماهیان در ایران (1380)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بهبود مدیریت صید شاه میگوی صخره ای ‭1758 ,Panulirus homarus LINNAEUS ‬در استان سیستان و بلوچستان (1382)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی استفاده از زیولیت در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان ‭(Oncorhynchus Mykiss)‬ (1379)بررسی کیفیت رشد ونمو ماهی قزل آلای رنگین کمان با سطوح مختلف پروتیینی جیره (1380)بررسی امکان جایگزینی کنجاله کنجد در تغذیه قزل آلای رنگین کمان ‭(Oncorhynchus mykiss)‬ (1379)گزارش نهایی پروژه صید ماهیان خاویاری با استفاده از دامهای رنگی (1379)طرح بررسی جامع شیلاتی دریاچه سدهای ماکو و مهاباد (1380)بررسی کارایی اقتصاد صید در شهرستان تنگستان - بوشهر (1381)مطالعه اثرات سو ابزار و ادوات صید غیر استاندارد بر روی انواع گونه های آبزی در استان بوشهر (1381)مقایسه عملکرد شناورهای صیادی استان بوشهر‮‭1375-80‬ (1381)گزارش تحقیقی بررسی مدیریت صید ماهی کیلکا در شمال کشور (1381)استحصال تخم از تاسماهیان بدون از بین بردن آنها (1382)ارزیابی ذخایر ماهیان بر اساس میزان صید تورهای انتظاری (1382)دستور کار آزمایشگاه شیمی فرآورده های شیلاتی (1381)گزارش نهایی بررسی زیست شناسی میگوی ببری در اعماق مختلف خلیج فارس (1369)گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی شناسایی روش های صید (مجاز و غیر مجاز) در منابع آبهای استان فارس (1381)بررسی مدیریت صید تجاری شاه میگوی صخره ای ‭1785 ,Panulirus homarus linnaeus ‬در استان سیستان وبلوچستان درسال ‮‭1380‬ (1381)گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی برآورد توان تولید آبزیان رودخانه حنا (1381)بررسی رهاکرد بچه ماهیان خاویاری از ابتدای رهاسازی تا ورود به دریا (1381)

کنفرانسهای برگزار شده موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

تاکنون 2 کنفرانس توسط موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

تاکنون 3 ژورنال منتشر شده توسط موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: