خلاصه فعالیتهای علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,482
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,562
رتبه علمی در کل کشور: 213
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 7
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 9 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

مروری بر مطالعات جوامع پلانکتونی در استخرهای پرورشی در راستای پرورش کپور ماهیان هندی نوشته جلیل سبک آرامروری بر اهمیت استفاده از بیوانرژی در راستای توسعه پایدار نوشته ساناز پوراسدیتنوع و ساختار جمعیت فون ماکروبنتیک و ارزیابی کیفیت آب رودخانه گاماسیاب در استان همدان نوشته احمد قانع و سپیده خطیب و یعقوب زحمتکش و علی عابدینیبررسی ساختار جمعتی و تنوع زیستی فیتوپلانکتون دریاچه سد میرزاخانلو دراستان زنجان نوشته سپیده خطیب حقیقیResearch Article: Isolation, identification and evaluation of the anti-diabetic activity of secondary metabolites extracted from bacteria associated with the Persian Gulf sponges (Haliclona sp. and Niphates sp.) نوشته S. Tamadoni JahromiResearch Article: Effects of nickel on liver and bone metabolic functions, biochemical and histopathological responses in common carp (Cyprinus carpio) نوشته N. PourangResearch Article: Acute toxicity of hydroalcohlic extracts of Heracleum persicum (Golpar) in zebrafish (Danio rerio Hamilton) نوشته A. Hemati و S. Kakoolaki و K. Pazir و E. Jorfi و I. Sharifpour و A. Sepahdari و B. GhaedniaResearch Article: Replacement effects of soybean meal with sesame seed cake on growth, biochemical body composition, and economic efficiency of Cyprinus carpio formulated diet نوشته F. Hekmatpour و F. Amiri و M. Yooneszadeh Fashalami و S. Nazemroaya و A.S. Sadr و S.A. Mortezavizadeh و F. Kianersi و M. Ahangarzadeh و H. Houshmand و M. SharifianShort Communication: Oncogenic papillomavirus-like particles in Angelfish (Pterophyllum scalare) from Iran نوشته M. Ghasemi و I. Sharifpourتاثیر رژیم رطوبتی بر سمیت کادمیوم در اسفناج و کاهو نوشته هادی کوهکن و رامین کریم زاده و محمد صدیق مرتضویتجزیه هیدروکربن های سه حلقه ای آنتراسن با استفاده از سودوموناس آئروجینوزا نوشته رضا صفریمقایسه اثرات پروبیوتیک های بومی ماهی سوف سفید (Sander lucioperca) بر پارامترهای خونی نوشته منیره فئید و جواد دقیق روحی و سید فخرالدین میر هاشمی نسبمطالعه ترانسکریپتومی lncRNAها در مرغ بومی اصفهان و تجاری راس نوشته ایه سادات صدربررسی وضعیت بهره برداری حلزون بابیلون اسپیرال (Babylonia spirata, Linnaeus, ۱۷۵۸) در آب های شمالی دریای عمان (استان سیستان و بلوچستان) نوشته سید احمد رضا هاشمی و مسطوره دوستدار و اشکان اژدری و قاسم رحیمی قره میر شاملوبررسی جوامع بزرگ بی مهرگان کف زی رودخانه های قشلاق و گاوه رود (استان کردستان) بر اساس شاخص زیستی هیلسنهوف (HFBI) نوشته متین شکوریتاثیر اسید فرمیک بر عملکرد رشد، شاخص های خون شناسی و ایمنی بچه ماهی قرمز (Carassius auratus) نوشته سجاد پورمظفرشناسایی ژنتیکی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای سودوموناس جداشده از عفونت های بیمارستانی بخش سوختگی بیمارستان پیامبر اعظم بندرعباس نوشته سعید تمدنی جهرمیارزیابی اثرات عصاره الکلی گیاه خار مریم بر عملکرد کبدی و رشد ماهی کپور معمولی نوشته سعید تمدنی جهرمیبررسی پراکنش و فراوانی پلانکتونی بمنظور امکان سنجی آبزی پروری و تاثیر عوامل زیست محیطی بر زندگی آبزیان در رودخانه شفارود نوشته جلیل سبک آرااثرات تماس طولانی مدت بقایای آنتی بیوتیک آموکسی سیلین بر مقاومت در برابر استرس و ترکیبات بیوشیمیایی بدن میگوی پاسفیدغربی نوشته مسلم شریفی نیا

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

تغییراتیکه پس از مرگ ماهی بوجود میاید : (نحوه تشخیص ماهی سالم از ماهی غیر سالم ) (1354)ماهی سفید‭Rutillus frisii kutum‬وضعیت گذشته و کنونی آن در آبهای شمالی ایران (1356)باانواع ماهی و میگوی خلیج فارس و دریای عمان و طرز طبخ آنها آشنا شوید (1355)برنامه توسعه صید و صیادی : طرح احیای بندر صیادی گواتر ()برنامه توسعه صید وصیادی : طرح بازسازی روستای صیادی بریس ()تکنولوژی عملی کنسرو و انواع ماهی تون و ساردین بانضمام تحقیقی درباره انواع ماهیهای قابل کنسرو خلیج فارس ، دریای عمان و دریای خزر (1358)بررسی و تجزیه و تحلیل آمار تولیدات شیلات منطقه استان بوشهر از سال ‮‭1353‬ لغایت ‮‭1360‬ (1361)مختصری در مورد چگونگی طراحی کارگاههای تکثیر و پرورش و تکثیر مصنوعی کپور ماهی از ماهیان آب شیرین : کپور معمولی ، کپور ماهیان چینی ، کپور ماهیان هندی ، سوف ، اردک ماهی (1365)استفتا ازامام خمینی در مورد حلال بودن برخی از ماهیها (1362)خصوصی کردن و تجدید سازمان خدمات ترویج کشاورزی هلند (1366)استراتژی مدیریت آب برای پیش گیری از بیماری لکه سفید‭White spot syndrome diseases‬ (1381)توسعه فن آوری پرورش صنعتی و تجاری تاس ماهیان در ایران (1380)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بهبود مدیریت صید شاه میگوی صخره ای ‭1758 ,Panulirus homarus LINNAEUS ‬در استان سیستان و بلوچستان (1382)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی استفاده از زیولیت در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان ‭(Oncorhynchus Mykiss)‬ (1379)بررسی کیفیت رشد ونمو ماهی قزل آلای رنگین کمان با سطوح مختلف پروتیینی جیره (1380)بررسی امکان جایگزینی کنجاله کنجد در تغذیه قزل آلای رنگین کمان ‭(Oncorhynchus mykiss)‬ (1379)گزارش نهایی پروژه صید ماهیان خاویاری با استفاده از دامهای رنگی (1379)طرح بررسی جامع شیلاتی دریاچه سدهای ماکو و مهاباد (1380)بررسی کارایی اقتصاد صید در شهرستان تنگستان - بوشهر (1381)مطالعه اثرات سو ابزار و ادوات صید غیر استاندارد بر روی انواع گونه های آبزی در استان بوشهر (1381)مقایسه عملکرد شناورهای صیادی استان بوشهر‮‭1375-80‬ (1381)گزارش تحقیقی بررسی مدیریت صید ماهی کیلکا در شمال کشور (1381)استحصال تخم از تاسماهیان بدون از بین بردن آنها (1382)ارزیابی ذخایر ماهیان بر اساس میزان صید تورهای انتظاری (1382)دستور کار آزمایشگاه شیمی فرآورده های شیلاتی (1381)گزارش نهایی بررسی زیست شناسی میگوی ببری در اعماق مختلف خلیج فارس (1369)گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی شناسایی روش های صید (مجاز و غیر مجاز) در منابع آبهای استان فارس (1381)بررسی مدیریت صید تجاری شاه میگوی صخره ای ‭1785 ,Panulirus homarus linnaeus ‬در استان سیستان وبلوچستان درسال ‮‭1380‬ (1381)گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی برآورد توان تولید آبزیان رودخانه حنا (1381)بررسی رهاکرد بچه ماهیان خاویاری از ابتدای رهاسازی تا ورود به دریا (1381)

کنفرانسهای برگزار شده موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

تاکنون 2 کنفرانس توسط موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

تاکنون 2 ژورنال منتشر شده توسط موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: