آقای دکتر علی سالارپوری

Dr. Ali Salapouri

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (101985)

28
27
17
7

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی