مطالعه شاخص صید بر واحد سطح سپرماهیان گزنده (dasyatidae) در آبهای استان هرمزگان (خلیج فارس و دریای عمان)

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 724

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFAAI01_080

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1393

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی شاخص صید بر واحد سطح سپرماهیان گزنده در آبهای دریای عمان و خلیج فارس متعلق به استان هرمزگان (راس میدانی تا راس نایبند) توسط کشتی تحقیقاتی ترالر پاشنه فردوس یک، به روش آماری طرح تصادفی طبقه بندی انجام شد. در این تحقیق میانگین صید بر واحد سطح (کیلوگرم بر مایل مربع)، گونه های متعلق بدین خانواده در لایه های عمقی مختلف محاسبه شد. میانگین صید بر واحد سطح برای H. Himantura sp., H.gerrardi, Himantura uarnak imbricate و Pastinachus sephen به ترتیب 7/27824، 354310، 8/12225، 3/171 و 5/46952 (کیلوگرم بر مایل مربع) در لایه عمقی 10 تا 50 متر بدست آمد. نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین ها بین گونه های سپر ماهیان گزنده در سطح احتمال 95 درصد، تنها برای گونه سپر دم بلند در لایه عمقی 30-50 و بالای 50 متر اختلاف معنی داری را در صید بر واحد سطح نشان داد (P<0.05)، و از نتایج حاصل همین آزمون در همین سطح احتمال مورد بررسی، برای سایر سپرماهیان این خانواده در اعماق مورد بررسی هیچ اختلافی را در شاخص صید بر واحد سطح آنها نتیجه گیری نشد (P>0.05).

کلیدواژه ها:

صید بر واحد سطح ، سپر ماهیان گزنده ، هرمزگان و خلیج فارس

نویسندگان

سیامک بهزادی

بندرعباس، بلوار ساحلی غدیر، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

علی سالارپوری

بندرعباس، بلوار ساحلی غدیر، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

محمد درویشی

بندرعباس، بلوار ساحلی غدیر، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

مازیار یحیوی

عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس